Zmluvy rok 2017

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopis zmluvného plneniaHodnota v €Dátum platnosti zmluvydentifikačné údaje dodávateľaDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum účinnostiZobraziť/
Stiahnuť
1074/2017Preddavky na vodné L.Hr.Preddavky na vodné L.Hr.18,00/mesiac9.1.2017LVS ,Revolučná 595,Lipt.Mikuláš 031 04, IČO:36672441, DIČ:202223655709.01.201709.01.201710.01.2017
1075/2017Preddavky na vodnéPreddavky na vodné ČOLM99,00/mesiac9.1.2017LVS ,Revolučná 595,Lipt.Mikuláš 031 04, IČO:36672441, DIČ:202223655709.01.201709.01.201710.01.2017
1076/2017zmluva o dieloreštaurovanie,oprava vozňa10 527,0013.1.2017OKV, spol. s r.o.
Kratinova 52, 036 08 MARTIN
IČO: 36382124
DIČ: 2020119618
13.1.201713.1.201714.1.2017
14/2016zmluva o výpožičkezbierkových predmetov12.1.2017Múzeum janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Lipt.Mikuláš,IČO: 36140473,DIČ: 202137434412.1.201712.1.201713.1.2017
221/2017Nájomná zmluvanájom v ČO L.M300,0012.1.2017Fast Food Hellas ,Bellova 2 Lipt.Mikuláš,IČO:37800515,DIČ:102008454612.1.201712.1.201713.1.2017
Dodatok č.1 k 3/2015Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.3/2015požičanie zb.predmetov do 31.1.201923.1.2017Horehronské múzerum v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika 55/47,977 26 Brezno,IČO:3598478323.1.201723.1.201724.1.2017
1/2014súhlas na predĺženie zmuvy o výpožičke predĺženie do 31.1.201825.1.2017Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.č.1692/7, 026 01 Dolný Kubín25.1.201725.1.201726.1.2017
1077/2017zmluva o spoluprácipri zabezpečení propagácie obce Pribylina a technickej pomoci Lipt.múzeu pri transporte železnčného vozňa19.1.2017Obecný úrad , Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina, IČO:00315711, DIČ:202058164019.1.201720.1.201721.1.2017
1078/2016Zmluva o dieloúčasť na vedeckej rade a hodnotení odborných pracovníkov LMR26.1.2017PhDr.Peter Vítek26.1.201726.1.201727.1.2017
1079/2017Zmluva o dieloúčasť na vedeckej rade a hodnotení odborných pracovníkov LMR26.1.2017Prof.PhDr.Ferdinand Uličný,DrSC26.1.201726.1.201727.1.2017
1080/2017Zmluva o dieloúčasť na vedeckej rade a hodnotení odborných pracovníkov LMR26.1.2017Mgr.Peter Zmátlo26.1.201726.1.201727.1.2017
1081/2017Zmluva o dieloúčasť na vedeckej rade a hodnotení odborných pracovníkov LMR26.1.2017PhDr.Karol Pieta,DrSc26.1.201726.1.201727.1.2017
1182/2017Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci spolupráca pri riešení spoločných úloh pri údržbe a rozvoji Archeologického skanzenu Havránok26.1.2017Archeologický ústav SAV, Akademická 2 949 21 Nitra, IČO: 166723, DIČ: 0016672326.1.201727.1.201728.1.2017
2/2016súhlas na predĺženie zmluvy o výpožičkepredĺženie do 5.2.201831.1.2017Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec31.1.201731.1.20171.2.2017
1183/2017dohoda o poskytovaných službáchslužby spojené s uskut.sl.aktu v priesroroch NMLH50,00/sl.akt18.1.2017Mestský úrad Lipt.HrádokIČO: 00315494,DIČ: 202103112218.1.20171.2.20172.2.2017
1184/2017Dodatok k PZk PZ 080023660 od 31.1.20173222,9030.1.2017Kooperatíva Vienna insurance group30.1.20172.2.20173.2.2017
1185/2017Dodatok k PZk PZ 080023660 od 1.2.20173222,9030.1.2017Kooperatíva Vienna insurance group30.1.20172.2.20173.2.2017
1186/2017Príloha č.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepladodávka a odber tepla od 1.1.2017259138 kWh8.2.2017CZT Ružomberok,s.r.o. Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok IČO:36820300,IČ DPH SK20224262968.2.20178.2.20179.2.2017
222/2017Príloha k ná.zmluve č.07/2007dohoda o platbách80,48/mes8.2.2017MK Alarm,Garbiarska 905,031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:36370606,SK20201257568.2.20178.2.20179.2.2017
1187/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Bukovina2/1189.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1188/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Lipt.múzeum 423,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1189/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Vlkolínec 20,00/mes9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1190/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto L.Hrádok 103,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1191/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Vyšná Boca 3,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1192/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Kalv. Ružomberok 52,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1193/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto ČO L.MIkuláš 331,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1194/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto MLD Pribylina 979,00/mes.9.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1195/2017Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaĺ nevyfakt.elektrinuodb.miesto Ludrová 2/120,009.2.2017SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina, IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH:SK20201066829.2.20179.2.201710.2.2017
1196/2017Licenčná zmluva na použitie diela-archív fotografií 50,0024.2.2017AH production,s.r.o., Irkutská 14/D,851 10 Bratislava, IČO:36806951, DIČ:202243248924.2.201724.2.201725.2.2017
1197/2017Zmluva o spoluprácidivadelné predstavenie "Jááánošííík2.3.2017ČLOVEČINA,OZ,Zaheradnícka 95, ,82108 Bratislava, IČO:360902472.3.20172.3.20173.3.2017
1198/2017Zmluva o odbornej praxiprax v MLd Pribylina6.3.2017Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, L.Hrádok,IČO:00162701,DIČ:20205850396.3.20179.3.20179.3.2017
1199/2017Licenčná zmluva použitie elektronickej verzii Historickej ručne kreslenej mapy7.3.2017Bc.Tomáš Pastucha7.3.20179.3.20179.3.2017
223/2017zmluva o výpožičkeorgan v MLD Pribylina13.3.2017Spoločnosť priateľov MLD,o.z.Lipt.Hrádok,IČO:36140643.DIČ:13.3.201713.3.201714.3.2017
1200/2017licenčná zmluivaarchívne fotografie v reprodukovanej elektronickej verzii 14.3.2017AntOn Solutions,s.r.o,Parti-zánska Ľupča 296,IČO:48289311,DIČ:212012236714.3.201714.3.201715.3.2017
1201/2017zmluva o dielo maľovanie depozitárnych priestorov v KD v Dovalove 23.3.2017Ivan Račko23.3.201723.3.201724.3.2017
LMR 1/2017zmluva o obstaraní predaja vecidrevené suveníry -pokladnička a hojdací koník485,0023.3.2017Václav Svýba,Rozličný tovar, 027 41 Oravský Podzámok č.162,IČO:35081287,DIČ:102694134423.3.201723..3.201724.3.2107
1202/2017dodatok č.5/2017k používaniu a prevádzke múzejného katalogizačné-ho modulu ESEZ 4G12.4.2017Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr.2,810 06 Bratislava 16,IČO:00164721,DIČ:2020603068, IČ DPH: SK202060306812.4.201712.4.201713.4.2017
D90/2017Zmluva č.288/2017/ MšaK o poskytnutí účelových fin.prostriedkov1000,0020.4.2017Mesto Liptovský Mikuáš,Štúrova 1989/41,03142 Liipt.Mikuláš, IČO:00315524, DIČ:202103111120.4.201720.4.201721.4.2017
D91/2017Darovacia zmluva č.13/04/2017kopírovací papier33,5420.4.2017MONDI SCP,a.s.,Tatranská cesta 3,034 17 Ružomberok, IČO:31637051,IČ DPH:SK202043111620.4.201720.4.201721.4.2017
224/2017zmluva o podnájmedepozitár Dovalovoročne 40,00 od 1.1.2018 50,0020.4.2017BYP s.r.o,., Hvierzdioslavova 141,033 01 Lipt.Hrádok, IČO:36437236,IČ DPH: SK202210045420.4.201720.4.201721.4.2017
1203/2017zmluva o spoluprácičinnosť a prezentácie 20.4.2017OZ FOTOKLUB, Nám.Š.N.Hýroša 10, Ružomberok,IČO:3790825120.4.201720.4.201721.4.2017
1204/2017zmluva o spoluprácipredvádanie práce na hrnčiarskom kruhu20.4.2017Zuzana Štepáneková20.4.201720.4.201721.4.2017
1/2017zmluva o výpožičkezbierkových predmertov v počte 17 ks24.4.2017OZ BÁBENCE,Športová 382/1,922 02 Krakovany, IČO:5001444724.4.201724.4.201725.4.2017
1205/2017zmluva o spoluprácispolupráca pri záchrane PVLŽ28.4.2017OZ Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici Fr.Kráľa 494,033 01 Lipt.Hrádok,IČO: 28.4.201728.4.201729.4.2017
1206/2017zmluva o spoluprácidozor na programových podujatiach LMR28.4.2017MUDr.Mária Ševčovičová,s.r.o, Moyzesova 173/1, 03301 Lipt.Hrádok , IČO:3643600328.4.201728.4.201729.4.2017
1207/2017dodatok č.1 k zmluve o spoluprácidivadelné predstavenie "Jááánošííík28.4.2017ČLOVEČINA,OZ,Zaheradnícka 95, ,82108 Bratislava, IČO:3609024728.4.201728.4.201729.4.2017
1208/2017zmluva o spoluprácipri zabezpečení divadelného predtavenia28.4.2017REPROservis Kováč,s.r.o.,SNP 200, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO:3670439328.4.201728.4.201729.4.2017
D92/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovLudrovský festival stredovekej kultúry 20175000,0031.3.2017Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto,IČO:4241893331.3.201728.4.201729.4.2017
D93/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovFestival pod Sidorovom 20173000,004.4.2017Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto,IČO:424189334.4.201728.4.201729.4.2017
225/2017Nájomná zmluvaFestival pod Sidorovom 2017Festival pod Sidorovom 201728.4.2017Tomáš Brna28.4.201728.4.201729.4.2017
226/2017Nájomná zmluvaprenájom v MLD Pribylina28.4.2017Jana Goliášová28.4.201728.4.201729.4.2017
2/2017zmluva o obstaraní predaja vecipamätné mince1691 ks24.4.2017Mgr.Rastislav Turňa24.4.20172.5.20173.5.2017
1209/2017Licenčná zmluva archívne fotografie 16 ks4.5.2017JAMAJKA,s.r.o.,Hotel Koliba Gréta 270, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO:364118334.5.20174.5.20175.5.2017
MLD 2/2017Zmluva o obstaraní predaja vecipredaj suvenírov24.4.2017Gustáv Virág24.4.20174.5.20175.5.2017
1210/2017Zmluva o spolupráciponuka regionálnej zľavovej karty 4.5.2017KLASTER LIPTOV-združenie cestovného ruchu,Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:421687244.5.20174.5.20175.5.2017
1211/2017Zmluva o dieloúčinkovanie akcia Waldorfská škola15.5.2017Jozef Poliak15.5.201718.5.201719.5.2017
1212/2017Zmluva o dieloúčinkovanie akcia Waldorfská škola15.5.2017Zuzana štepáneková15.5.201718.5.201519.5.2017
1213/2017Zmluva o dieloúčinkovanie akcia Waldorfská škola15.5.2017Ján Dohnal15.5.201718.5.201719.5.2017
1214/2017Zmluva o dieloúčinkovanie Ovčiarska nedeľa15.5.2017Pavel Holbus15.5.201718.5.201719.5.2017
1215/2017Zmluva o dieloúčinkovanie Ovčiarska nedeľa15.5.2017Štefan Črep15.5.201718.5.201719.5.2017
1216/2017Zmluva o dieloúčinkovanie Ovčiarska nedeľa15.5.2017Ing.Karol Herian,CSc15.5.201718.5.201719.5.2017
1217/2017Zmluva o dieloúčinkovanie Ovčiarska nedeľa15.5.2017Matúš Fiľo15.5.201718.5.201719.5.2017
1218/2017Kúpna zmluvazápästníky15.5.2017Ján Kúkol15.5.201718.5.201719.5.2017
MLD 1/2017zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry 226,2015.5.2017Janka Schwarbacherová, Výtvarník-Aranžer, 976 81 Horná Lehota, IČO:17063892, DIČ:103102474213.3.201718.5.201719.5.2017
MLD 3/2017zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry 364,6025.4.2017Janka Schwarbacherová, Výtvarník-Aranžer, 976 81 Horná Lehota, IČO:17063892, DIČ:103102474225.4.201718.5.201719.5.2017
D94/2017zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠRkultúrne poukazy17.5.2017Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1,IČO:00165182 17.5.201718.5.201719.5.2017
2/2017zmluva o výpožičke zbierkové predmety26.5.2017Dom Matice slovenskej Nábrežie Dr.A.Stodolu 1918,031 01 Lipt.Mikuláš, IČO: 3613900926.5.201726.5.201727.5.2017
1219/2017zmluva o dielostráženie vstupu do MLD Pribylina26.5.2017Jana Goliášová26.5.201726.5.201727.5.2017
MLD 4/2017zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry 3.5.2017Jozef Fričovský3.5.201730.5.201731.5.2017
1220/2017zmluva o dielopomocné práce pri živej expozícii v MLD Pribylina2.6.2017Milan Marták2.6.20172.6.20173.6.2017
1221/2017zmluva o dielopomocné práce pri živej expozícii v MLD Pribylina2.6.2017Martin Kohút2.6.20172.6.20173.6.2017
1222/2017kúpna zmluvapukličky2.6.2017Milan Kočtúch2.6.20172.6.20173.6.2017
1223/2017zmluva o dielovymaľovanie steny veže kostola L.Mara ,zakrytie grafitov5.6.2017Ivan Račko5.6.20175.6.20176.6.2017
1224/2017ZMLUVA O SPOLUPRáCIpredaj vstupeniek na kult.podujatia5.6.2017Ticketportal SK,s.r.o.Karadžičova 14,821 08 Bratislava, IČO:358506985.6.20175.6.20176.6.2017
1225/2017ZMLUVA O SPOLUPRáCItrening orienačného behu5.6.2017Klub orienačných športov Ružomberok,Š.Moyzesa 31 Ružomberok ,IČO::420596075.6.20175.6.20176.6.2017
1226/2017zmluva o dielopožiarna a usporiadateľská služba pri RND8.6.2017Pavel Holbus8.6.20178.6.20179.6.2017
1227/2017zmluva o dielo usporiadateľská služba pri RND8.6.2017Mária Vrabcová8.6.20178.6.20179.6.2017
D95/2017zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠRReštaurátorské práce rimskokatolíc-keho kostola Všetkých svätých Ludrová 15000,008.6.2017Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1,IČO:00165182 8.6.20178.6.20179.6.2017
1229/2017Dohoda o spoluprácisezonna návšt.prevádzka Archeosknzenu200,0013.6.2017Pozemkové spoločenstvo L.Mara,IČO:379762909.6.20179.6.201710.6.2017
1230/2017Zmuva o dieloreštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola všetkých svätých v Ludrovej 16764,009.6.2017Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č.6,814 06 Bratislava, IČO:31755194,DIČ:20214915609.6.20179.6.201710.6.2017
1231/2017Dohoda o spoluprácipri oživení ponuky v Baníckom dome Vyšná Boca31.5.2017Stanislav Švorc31.5.201719.6.201720.6.2017
1232/2017zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí "Leto v skanzene"21.6.2017Tibor Plch21.6.201721..6.201722.6.2017
1233/2017zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí "Leto v skanzene"22.6.2017Mária Grajciarová22.6.201722.6.201723.6.2017
1234/2017kúpna zmluvaza jahňatá27.6.2017Ján Mikuš27.6.201728.6.201729.6.2017
MLD6/2017zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry MLD Pribyxlina127,5014.6.2017Janka Schwarbacherová, Výtvarník-Aranžer, 976 81 Horná Lehota, IČO:17063892, DIČ:103102474214.6.201728.6.201729.6.2017
1235/2017zmluva o dielovystúpenie dňba 9.7.20173.7.2017Štefan Vician3.7.20176.7.20177.7.2017
1236/2017zmluva o dielovystúpenie dňba 9.7.20173.7.2017Peter Vrlík3.7.20176.7.20177.7.2017
1237/2017zmluvao zabezpečení umeleckého vystúpenia SENZI TV SHOW6000,006.7.2017VIP media,s.r.o.,Grosslingova 23 Bratislava,IĆO.36741272,DIIČ.20223337316.7.20176.7.20177.7.2017
1238/2017zmluva o dielovystúpenie 23.7.201718.7.2017Matúš Fiľo18.7.201718.7.201719.7.2017
1239/2017zmluva o dielovystúpenie 23.7.201718.7.2017Vladimír Grieš18.7.201718.7.201719.7.2017
1240/2017zmluva o uverejnení reklamného inzerátu100,0018.7.2017JOMA Travel,s.r.o. Zahradnícka 2473/1A,038 61 Vrútky, IČO:46961747,DIČ:2023676798,IČ DPH:SK202367679818.7.201718.7.201719.7.2017
D96/2017zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovObraz osídlenia Liptova od praveku ...15000,0011.7.2017Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto,IČO:4241893311.7.201718.7.201719.7.2017
1241/2017zmluva o zhotovení vecí na zakazku4900,0019.7.2017Mgr.Kristýna Urbanová, Dvořákova 1336,56501 Choceň IČO:343551219.7.2001719.7.201720.7.2017
1242/2017zmluva o dielopráce na hrnčiarskom kruhu dňa 5.8.201720.7.2017Zuzana Štepáneková20.7.201720.7.201721.7.2017
1243/2017zmluva o dielodozor elektroprípojky pri TV SENZI Show dňa 30.7.201718.7.2017Ján Líška18.7.201720.7.201721.7.2017
1244/2017zmluva o dielopožiarna usporiadateľskáslužba dňa 30.7.201718.7.2017Pavel Holbus18.7.201720.7.201721.7.2017
1245/2017zmluva o dieloúčinkovanie v programe -Zamrvenka a iné cestoviny v slovenskej a českej kuchyni v MLD Pribylina dňa 30.7.201728.7.2017Anna Tarageľová28.7.201728.7.201729.7.2017
1246/2017zmluva o dieloúčinkovanie dňa 5.8.201731.7.2017Mgr.Lucia Benedeková,PhD31.7.20172.8.20173.8.2017
1247/2017zmluva o dielokurz liptovskej paličkovanej čipky2.8.2017Anna Eliášová2.8.20172.8.20173.8.2017
1248/2017zmluva o dielokurz liptovskej paličkovanej čipky2.8.2017Ing.Jozefa Mojteková2.8.20172.8.20173.8.2017
1249/2017zmluva o dielokurz liptovskej paličkovanej čipky2.8.2017Mgr.Marta Lukášiková2.8.20172.8.20173.8.2017
1250/2017zmluva o dielokurz liptovskej paličkovanej čipky2.8.2017Ľubica Janeková2.8.20172.8.20173.8.2017
1251/2017zmluva o dieloLudrovský Festival-účinkovanie dňa 12.8.201720.7.2017Mgr.Jana Viktorová20.7.20172.8.20173.8.2017
1252/2017zmluva o dieloLudrovský Festival-účinkovanie dňa 12.8.201720.7.2017Igor Litva20.7.20172.8.20173.8.2017
1253/2017zmluva o dieloLudrovský Festival-účinkovanie dňa 12.8.201720.7.2017Rudolf Hoffmann20.7.20172.8.20173.8.2017
1254/2017zmluva o dieloLudrovský Festival-účinkovanie dňa 12.8.201720.7.2017PhDr.Karol Dzuriak20.7.20172.8.20173.8.2017
1255/2017zmluva o dielopodujatie s rytierskou tématikou dňa 12.8.2017 v Got.kostle Ludrová31.7.2017Igor Litva31.7.20172.8.20173.8.2017
1256/2017zmluva o dieloFestival pod Sidorovom 201720.7.2017Eva Valušiaková20.7.20172.8.20173.8.2017
1257/2017zmluva o dieloč.731/2017/0163474,941.8.2017STAVTOP,s.r.o.03473 Lipt.Osada 695,IČO:47034068, IČDPH SK2023741709 DIČ:20237417091.8.20173.8.20174.8.2017
MLD 7/2017zmluva o obstaraní predaja vecipredaj suvenírov v MLD Pribylina195,007.7.2017Jana Schwarcbacherová, Výtvarník-Aranžér, 976 81 Horná Lehota 794,IČO:17063892. DIČ:10310247427.7.20177.8.20178.8.2017
MLD 8/2017zmluva o obstaraní predaja vecipredaj suvenírov v MLD Pribylina254,006.7.2017Gustáv Virág-KeraMIK,Czambelova4,976 13 Slovenská Ľupča,IČO:10831841, DIČ:10291143286.7.20177.8.20178.8.2017
1258/2017zmluva o dielotechnická súčinnosť pri podujatí Festival pod Sidorovom9.8.2017Erika Bradiaková9.8.20179.8.201710.8.2017
1259/2017zmluva o dielotechnická súčinnosť pri podujatí Festival pod Sidorovom9.8.2017Štefan Dvorský9.8.20179.8.201710.8.2017
1260/2017zmluva o dielo č.705/2017/O1rekonštrukcia vodojemu v MLD Pribylina40320,0026.7.2017Prima Slovakia s.r.o.,Nová ulica 4265/3,031 01 Lipt.Mikuláš ,IČO:36398012, IČ DPH:SK2020127428 DIČ:2020127412826.7.20179.8.201710.8.2017
1261/2017List o zámerepodpora kultúrny&ch inštitúci v projekte "Otvorené múzeá25.7.2017Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów v Gorliciach25.7.201725.8.201726.8.2017
1/2017zmluva o výpožičkeč.1/2017-preparát Srnca lesného4.9.2017Obvodná poľovnícka komora Ružomberok,Podhora 2,034 01 Ružomberok, IČO:421756820374.9.20174.9.20175.9.2017
D98/2017Darovacia zmluvakanc.papier33,5431.8.2017MONDI SCP,a.s.,Tatranská cesta 3,034 17 Ružomberok, IČO:31637051,IČ DPH:SK202043111631.8.20175.9.20176.9.2017
1262/2017zmluva o dielopredvádzanie aktivity " U tkáčky v komore"18.9.2017Anna Tarageľová18.09.201720.09.201721.09.2017
1263/2017zmluva o dielopredvádzanie aktivity " U majstra rezbára"18.9.2017Pavol Sliacky18.9.201720.9.201721.9.2017
1264/2017zmluva o dielopredvádzanie aktivity " u majstra kováča18.9.2017Martin Tamásfi18.9.201720.9.201721.9.2017
D99/2017zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-541-04326Ochrana zb.predmetov plynovaním v MLD Pribylina2500,007.9.2017Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto,IČO:424189337.9.201720.9.201721.9.2017
1265/2017zmluva o dielopredvádzanie "Chumáčik vlny"22.9.2017Jana Žiaranová22.9.201722.9.201723.9.2017
1266/2017zmluva o službáchv rámci internetového servera Múzeum.sk120,0022.9.2017Ing. Milan Šoka, Švermova 53,974 04 Banská Bystrica, IČO:33861129, DIČ:102962032822.9.201722.9.201723.9.2017
1267/2017Zmluvao strážnej službe v MLD Pribylina22.9.2017AMG Security s.r.o., Nám,. SNP Zvolen IČO:46268995, IČ DPH .SK202330772622.9.201722.9.201723.9.2017
1268/2017Zmluva o dieloLiptovské múzeum v Ružomberku-hrad Likava-sanácia hradného brala-II.etapa141601,9424.9.2017Obnova s.r.o., A.Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica, IČO:36820652, SK202243757124.9.201724.9.201725.9.2017
1269/2017zmluva o dielopomocné práce pri živej expozícii v MLD Pribylina27.9.2017Milan Matlák27.9.201727.9.201728..9.2017
1270/2017zmluva o dielopomocné práce pri živej expozícii v MLD Pribylina27.9.2017Martin Kohút27.9.201727.9.201728..9.2017
1271/2017zmluva o dieloúčinkovanie v programe -Pod Zapačom na salaši dňa 29.9.2017 27.9.2017Matúš Ilavský27.9.201727.9.201728.9.2017
1272/2017zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úrodu dňa 1.10.2017 v MLD Pribylina27.9.2017Anna Tarageľová27.9.201727.9.201728.9.2017
1273/2017zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úrodu dňa 1.10.2017 v MLD Pribylina27.9.2017Emília Tomková27.9.201727.9.201728.9.2017
1274/2017zmluva o dielousporiadateľské práce pri podujatí Poďakovanie za úrodu dňa 1.10.2017 v MLD Pribylina28.9.2017Mária Vrabcová28.9.201728.9.201729.9.2017
D100/2017darovacia zmluvana podporu programových cieľov100,0022.9.2017STAVTOP,s.r.o.03473 Lipt.Osada 695,IČO:47034068, IČDPH SK2023741709 DIČ:202374170922.9.201728.9.201729.9.2017
1276/2017zmluva o dielovykurovanie v Nár.múzeu L.Hrádok84,0023.9.2017BYP s.r.o,., Hvierzdioslavova 141,033 01 Lipt.Hrádok, IČO:36437236,IČ DPH: SK202210045423.9.201729.9.201730.9.2017
1277/2017zmluva o dielo vykurovanie v Čiernom orli L.Mikuláš84,0029.9.2017LMT,a.s.,Za traťou 605/1, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:44438982, IČ DPH:SK202271227429.9.201729.9.201730.9.2017
1278/217zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci18.9.2017Erika Bradiaková18.9.20176.10.20177.10.2017
1279/217zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci18.9.2017Dušana Cibulová18.9.20176.10.20177.10.2017
1280/217zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci18.9.2017Martin Moravčík18.9.20176.10.20177.10.2017
1275/2017zmluva o dielododávka stavebných prác -vybudovanie kultúrno-prezentačnej zóny125924,9412.10.2017SOAR sk,a.s., Pri Rajčianke 49,010 01 Žilina,IČO:50442201, IČ DPH: 212033324812.10.201712.10.201713.10.2017
1281/2017zmluva o dieloLiptovskémúzeum v Ružomberku,školiace,klubové a depozitárne zariadenie, ul.Kalvárska č.8-stavebné úpravy 34793,8210.10.2017STAVTOP,s.r.o.03473 Lipt.Osada 695,IČO:47034068, IČDPH SK2023741709 DIČ:202374170910.10.201712.10.201713.10.2017
1282/ 2017Dodatok č.1 k zmluveč.1198/2017o zabezpečení výučby odbornej praxe16.10.2017Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, L.Hrádok,IČO:00162701,DIČ:202058503916.10.201716.10.201717.10.2017
1283/2017dodatok č.2 k ZOD č.1084/2016preparovanie zvierat-ukončenie zmluvy16.10.2017Valentín Janči16.10.201716.10.201717.10.2017
1284/2017Dodatok č.1 k zmluve č.731/2017/OILMR-podlaha vo výstavnej sále -2.etapa2256,7016.10.2017STAVTOP,s.r.o.03473 Lipt.Osada 695,IČO:47034068, IČDPH SK2023741709 DIČ:202374170916.10.201716.10.201717.10.2017
227/2017zmluva o výpožičkevýpožička nebytových priestorov v budove Čierny orol L.Mikuláš1114,06/štvrťrok16.10.2017Liptovská knižnica G.F.Belopotockého,Štúrova 56,03180 Lipt.Mikuláš, IČO:36145220, DIČ:202142333816.10.201716.10.201717.10.2017
MLD9/2017Zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry18.8.2017Zita Mariášová18.8.201726.10.201727.10.2017
MLD10/2017Zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry21.8.2017Janka Schwarbacherová, Výtvarník-Aranžer, 976 81 Horná Lehota, DIČ:103102474221.8.201726.10.201727.10.2017
3/2017kúpna zmluvaobraz "Gazda z Bieleho Potoka"27.10.2017Oto Mikulec27.10.201727.10.201728.10.2017
228/2017zmluva o výpožičkevýpožička nebytových priestorov v budove Čierny orol L.Mikuláš1030,19/štvrťrok2.11.2017Liptovské kultúrne stredisko ul.1.mája 196, 03101 Lipt.Mikuláš, IČO:36145246, DIČ:20214390132.11,.20172.11.20173.11.2017
MLD11/2017Zmluva o obstaraní predaja vecipredaj suvenírov142,5018.9.2017Gustá Virág-Keramik, Czambelova 4, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO:10831941, DIČ:102911432818.9.20176.11.20177.11.2017
1285/2017mandátna zmluvastavebný dozor stavby amfiteátra v MLD Pribylina160,00 mesačne ,bez DPH6.11.2017Hlina s.r.o.,Garbiarska 2583, Lipt.Mikuláš, IČO:45354618,IČ DPH:SK20229824676.11.20176.11.20177.11.2017
1286/2017dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynudodávka plynu od 1.1.-31.12.2017druh tarify M7 SOPo 3.11.2017Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802, IČ DPH:SK20202598023.11.201713.11.201714.11.2017
1287/2017zmluva o dielovýroba magnetiek,kľúčenie a naušníc s tématikou MLD Pribylina14.11.2017Tatiana Husárová14.11.201714.11.201715.11.2017
1288/2017dodatok z zmluve o dieloLMR–podlaha vo výst.sále, zmena termínu ukončenia diela do 15.12.201731.10.2017STAVTOP,s.r.o.03473 Lipt.Osada 695,IČO:47034068, IČDPH SK2023741709 DIČ:202374170931.10.201715.11.201716.11.2017
MLD12/2017zmluva o sprostredkovaní predaja vecisuveníry168,5022.11.2017Gustáv Virág,Czambelova 4,97313 Slovenská Ľupča,IČO:1083194122.11.201715.11.20176.12.2017
MLD 5/2017zmluva o sprostredkovaní predaja vecisuveníry24.5.2017Ján Zajac, Tehelná 689/15,086 33 Zborov24.5.20178.12.20179.12.2017
1289/2017Dodatok k zmluve o dodávke elektrinyDodatok č.3 do 31.12.20187.12.2017Stredoslovenská energertika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,IČO:36403008,DIČ:2020106682, IČ DPH:SK20201066827.12.201711.12.201712.12.2017
1290/2017zmluva o dielomedovníčky46,0012.12.2017Mgr.Tomáš Pastucha 12.12.201712.12.201713.12.2017
2/2017dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.14/20166 ks zbierkové predmety18.12.2017Múzeum janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Lipt.Mikuláš,IČO: 36140473,DIČ: 202137434418.12.201718.12.201719.12.2017
1291/2017zmluva o spolupráciRegion Card LIPTOV 201819.12.2017KLASTER LIPTOV-združenie cestovného ruchu,Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:4216872419.12.201719.12.201720.12.2017
1292/2017Kúpna zmluvatlačiarenská platňa kovová30,0019.12.2017PhDr.Peter Vítek, 19.12.201719.12.201720.12.2017
1293/2017Dohoda o spoluprácizabezpeenie celoročnej návštevníckej prevádzky vo Vlkolínci22.12.2017Občianske združenie Vlkolínec, Vlkolínec 9061,ICO:37805380, DIČ:202156802122.12.201722.12.201723.12.2017
MLD 13/2017zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry MLD Pribyxlina69,5016.12.2017Janka Schwarbacherová, Výtvarník-Aranžer, 976 81 Horná Lehota, IČO:17063892, DIČ:103102474216.12.201722.12.201723.12.2017
D101/2017darovacia zmluvafinančný dar 300,0028.12.2017Fast Food Hellas ,Bellova 2 Lipt.Mikuláš,IČO:37800515,DIČ:102008454628.12.201729.12.201730.12.2017