Zmluvy 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
LMRZ 1/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina05/01/2021
LMRZ 2/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová07/01/2021
LMRZ 3/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Vlkolínec07/01/2021
LMRZ 4/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - NM LH07/01/2021
LMRZ 5/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Bukovina08/01/2021
LMRZ 6/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - V.Boca08/01/2021
LMRZ 7/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM11/01/2021
LMRZ 8/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR RK11/01/2021
LMRZ 9/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR Kalvárska11/01/2021
LMRZ 10/2021Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 11/2021Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 12/2021Dohoda o platbách nájomného k nájomnej zmluve ev.č.01/2007 zo dňa 01.04.200713/01/2021
DAR 14/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finačných prostriedkov č. 20-521-0188615/01/2021
DAR 1/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/B/018315/01/2021
LMRZ 13/2021Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2021/0117/01/2021
LMRZ 14/2021Príloha č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201211201/02/2021
LMRZ 15/2021Rekapitulácia dohôd za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu01/02/2021
ZZVNMLH 1/2021Zmluva o výpožičke č. 1/21/HM-ZoVZP č. 101/02/2021
ZZVNMLH 2/2021Zmluva o výpožičke č. OP 1/202105/02/2021
DAR 2/2021Dodatok č. 1 /2021 k dohode05/02/2021
LMRZ 16/2021Zmluva č. 19/2021 o platbe členského príspevku09/02/2021
ZZVLMR 1/2021Zmluva o výpožičke19/02/2021
LMRZ 17/2021Zmluva o spolupráci24/02/2021
ZZPLMR 1/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov12/03/2021
LMRZ 18/2021Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky SPP29/03/2021
DAR 3/2021Zmluvy o poskytnutí grantu30/03/2021
DAR 4/2021Dohoda č. 21/22/060/81 o poskytnutí príspevku
na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
31/03/2021
LMRZ 19/2021Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G09/04/2021
DAR 5/2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt15/04/2021
LMRZ 20/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti16/04/2021
KOMIS LMR 1/2021Dodatok č. 3 ku Komisonálnej zmluve 874/201420/04/2021
LMRZ 21/2021Zmluva o poskytnutí služieb č. 750222122/04/2021
ZOD 1/2021Zmluva o dielo22/04/2021
ZZZP LMR 2/2021Zmluva o výpožičke26/04/2021
LMRZ 22/2021Zmluva o podnájme nebytových priestorov29/04/2021
LMRZ 23/2021Dohoda o spolupráci30/04/2021
LMRZ 24/2021Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty30/04/2021
KOMIS LMR 2/2021Komisionárska zmluva03/05/2021
KOMIS LMR 3/2021Komisionárska zmluva03/05/2021
LMRZ 25/2021Zmluva o poskytnutí verejných služieb04/05/2021
KZK LMR 1/2021Kúpna zmluva č. 241056598604/05/2021
LMRZ 26/2021Licenčná zmluva13/05/2021
LMRZ 27/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti13/05/2021
LMRZ 28/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti13/05/2021
DAR 6/2021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt14/05/2021
KOMIS LMR 4/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 5/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 6/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 7/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 8/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 9/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
VYST LMR 1/2021Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 53.ročníka výstavy
medzinárodného salónu umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK 2021
24/05/2021
LMRZ 29/2021Licenčná zmluva25/05/2021
LMRZ 30/2021Zmluva o spolupráci26/05/2021
KOMIS LMR 10/2021Komisionárska zmluva31/05/2021
KOMIS LMR 11/2021Komisionárska zmluva31/05/2021
ZOD 2/2021Zmluva o dielo02/06/2021
DAR 7/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-523-0177114/06/2021
DAR 8/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-521-0154514/06/2021
LMRZ 31/2021Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie14/06/2021
ZZZP LMR 3/2021Zmluva o výpožičke16/06/2021
ZOD 3/2021Zmluva o dielo16/06/2021
LMRZ 32/2021Zmluva16/06/2021
LMRZ 33/2021Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie23/06/2021
ZOD 4/2021Zmluva o dielo28/06/2021
KZ 5/2021Komisionárska zmluva29/06/2021
LMRZ 34/2021Zmluva o poskytnutí verejných služieb30/06/2021
KZK LMR 2/2021Kúpna zmluva č. 241063034530/06/2021
ZOD 5/2021Zmluva o dielo01/07/2021
KOMIS LMR 12/2021Komisionárska zmluva01/07/2021
KOMIS LMR 13/2021Komisionárska zmluva08/07/2021
NAJVYP 1/2021Zmluva o nájme nebytových priestorov09/07/2021
LMRZ 35/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti09/07/2021
DAR 9/2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-1916/2021-42309/07/2021
DAR 10/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-0528313/07/2021
DAR 11/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-0553913/07/2021
DAR 12/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-0564413/07/2021
DAR 13/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-0582613/07/2021
LMRZ 36/2021Zmluva o spolupráci14/07/2021
KOMIS LMR 14/2021Komisionárska zmluva14/07/2021
ZOD 6/2021Zmluva o dielo21/07/2021
ZOD 7/2021Zmluva o dielo21/07/2021
LMRZ 37/2021Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy21/07/2021
ZOD 8/2021Zmluva o dielo22/07/2021
VYST LMR 2/2021Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy fotografií Ľubice Kremeňovej23/07/2021
KOMIS LMR 15/2021Komisionárska zmluva26/07/2021
VYST LMR 3/2021Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 46. ročníka výstavy umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov26/07/2021
LMRZ 38/2021Zmluva o spolupráci28/07/2021
KOMIS LMR 16/2021Komisionárska zmluva02/08/2021
KOMIS LMR 17/2021Komisionárska zmluva02/08/2021
ZOD 9/2021Zmluva o dielo05/08/2021
DAR 14/2021Zmluva o reklame09/08/2021
DAR 15/2021Zmluva o reklame09/08/2021
D KOMIS LMR 13/2021Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve 13/202112/08/2021
LMRZ 39/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti12/08/2021
ZOD 10/2021Zmluva o dielo12/08/2021
ZOD 11/2021Zmluva o dielo12/08/2021
KOMISLMR 18/2021Komisionárska zmluva12/08/2021
ZOD 12/2021Zmluva o dielo23/08/2021
ZZPLMR 4/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov30/08/2021
KZKLMR 3/2021Kúpna zmluva31/08/2021
KZKNMLH 1/2021Kúpna zmluva06/09/2021
D KOMIS LMR 2/2021Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve 2/202107/09/2021
LMRZ 40/2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb09/09/2021
LMRZ 41/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti10/09/2021
LMRZ 42/2021Licenčná zmluva č. 532/2021 o poskytnutí digitálnych záznamov z fondu Stredoslovenského múzea16/09/2021
ZOD 13/2021Zmluva o dielo16/09/2021
LMRZ 43/2021Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie22/09/2021
DAR 16/2021Darovacia zmluva24/09/2021
ZOD 14/2021Zmluva o dielo29/09/2021
ZOD 15/2021Zmluva o dielo29/09/2021
KZK NMLH 2/2021Kúpna zmluva11/10/2021
ZOD 16/2021Zmluva o dielo12/10/2021
LMRZ 44/2021Dohoda12/10/2021
LMRZ 45/2021Dohoda12/10/2021
LMRZ 46/2021Dohoda12/10/2021
LMRZ 47/2021Dohoda12/10/2021
LMRZ 48/2021Zmluva o výpožičke terminálu12/10/2021
LMRZ 49/2021Zmluva o výpožičke terminálu12/10/2021
LMRZ 50/2021Licenčná zmluva15/10/2021
ZOD 17/2021Zmluva o dielo15/10/2021
LMRZ 51/2021Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G22/10/2021
DAR 17/2021Darovacia zmluva29/10/2021
LMRZ 52/2021Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty01/11/2021
VYST LMR 4/2021Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy Ružomberčania fotografujú04/11/2021
LMRZ 53/2021Licenčná zmluva09/11/2021
LMRZ 54/2021Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi10/11/2021
LMRZ 55/2021Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi10/11/2021
LMRZ 56/2021Výpoveď zmluvy e-kasy12/11/2021
KOMISLMR 19/2021Komisionárska zmluva12/11/2021
ZOD 18/2021Zmluva o dielo22/11/2021
DAR 18/2021Darovacia zmluva22/11/2021
DAR 19/2021Darovacia zmluva25/11/2021
LMRZ 57/2021Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi30/11/2021
ZOD 19/2021Zmluva o dielo02/12/2021
LMRZ 58/2021Zmluva o spolupráci č. 1130/2021/OV06/12/2021
LMRZ 59/2021Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení06/12/2021
ZOD 20/2021Zmluva o dielo07/12/2021
LMRZ 60/2021Licenčná zmluva13/12/2021
ZZPLMR 6/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov13/12/2021
DAR 20/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-523-0701513/12/2021
LMRZ 61/2021Dohoda o spolupráci15/12/2021
ZZVNMLH 3/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov16/12/2021
ZZVNMLH 4/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov16/12/2021
ZZPLMR 5/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov16/12/2021
NAJVYP 2/2021Zmluva o výpožičke 21/12/2021
NAJVYP 3/2021Zmluva o výpožičke 21/12/2021
LMRZ 62/2021Zmluva o poskytovaní služieb21/12/2021
DAR 21/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-0582622/12/2021