Zmluvy 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
LMRZ 1/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina05/01/2021
LMRZ 2/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová07/01/2021
LMRZ 3/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Vlkolínec07/01/2021
LMRZ 4/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - NM LH07/01/2021
LMRZ 5/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Bukovina08/01/2021
LMRZ 6/2021
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - V.Boca
08/01/2021
LMRZ 7/2021
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM
11/01/2021
LMRZ 8/2021
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR RK
11/01/2021
LMRZ 9/2021
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR Kalvárska
11/01/2021
LMRZ 10/2021Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 11/2021
Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 12/2021
Dohoda o platbách nájomného k nájomnej zmluve ev.č.01/2007 zo dňa 01.04.2007
13/01/2021
DAR 14/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finačných prostriedkov č. 20-521-0188615/01/2021
DAR 1/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/B/0183
15/01/2021
LMRZ 13/2021Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2021/01
17/01/2021
LMRZ 14/2021Príloha č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2012112
01/02/2021
LMRZ 15/2021Rekapitulácia dohôd za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
01/02/2021
ZZVNMLH 1/2021Zmluva o výpožičke č. 1/21/HM-ZoVZP č. 101/02/2021
ZZVNMLH 2/2021Zmluva o výpožičke č. OP 1/202105/02/2021
DAR 2/2021Dodatok č. 1 /2021 k dohode05/02/2021
LMRZ 16/2021Zmluva č. 19/2021 o platbe členského príspevku09/02/2021
ZZVLMR 1/2021Zmluva o výpožičke19/02/2021
LMRZ 17/2021Zmluva o spolupráci24/02/2021
ZZPLMR 1/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov12/03/2021
LMRZ 18/2021Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky SPP29/03/2021