Zmluvy 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
LMRZ 1/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina05/01/2021
LMRZ 2/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová07/01/2021
LMRZ 3/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Vlkolínec07/01/2021
LMRZ 4/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - NM LH07/01/2021
LMRZ 5/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Bukovina08/01/2021
LMRZ 6/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - V.Boca08/01/2021
LMRZ 7/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM11/01/2021
LMRZ 8/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR RK11/01/2021
LMRZ 9/2021Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR Kalvárska11/01/2021
LMRZ 10/2021Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 11/2021Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 11/01/2021
LMRZ 12/2021Dohoda o platbách nájomného k nájomnej zmluve ev.č.01/2007 zo dňa 01.04.200713/01/2021
DAR 14/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finačných prostriedkov č. 20-521-0188615/01/2021
DAR 1/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/B/018315/01/2021
LMRZ 13/2021Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2021/0117/01/2021
LMRZ 14/2021Príloha č. 10 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201211201/02/2021
LMRZ 15/2021Rekapitulácia dohôd za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu01/02/2021
ZZVNMLH 1/2021Zmluva o výpožičke č. 1/21/HM-ZoVZP č. 101/02/2021
ZZVNMLH 2/2021Zmluva o výpožičke č. OP 1/202105/02/2021
DAR 2/2021Dodatok č. 1 /2021 k dohode05/02/2021
LMRZ 16/2021Zmluva č. 19/2021 o platbe členského príspevku09/02/2021
ZZVLMR 1/2021Zmluva o výpožičke19/02/2021
LMRZ 17/2021Zmluva o spolupráci24/02/2021
ZZPLMR 1/2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov12/03/2021
LMRZ 18/2021Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky SPP29/03/2021
DAR 3/2021Zmluvy o poskytnutí grantu30/03/2021
DAR 4/2021Dohoda č. 21/22/060/81 o poskytnutí príspevku
na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
31/03/2021
LMRZ 19/2021Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G09/04/2021
DAR 5/2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt15/04/2021
LMRZ 20/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti16/04/2021
KOMIS LMR 1/2021Dodatok č. 3 ku Komisonálnej zmluve 874/201420/04/2021
LMRZ 21/2021Zmluva o poskytnutí služieb č. 750222122/04/2021
ZOD 1/2021Zmluva o dielo22/04/2021
ZZZP LMR 2/2021Zmluva o výpožičke26/04/2021
LMRZ 22/2021Zmluva o podnájme nebytových priestorov29/04/2021
LMRZ 23/2021Dohoda o spolupráci30/04/2021
LMRZ 24/2021Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty30/04/2021
KOMIS LMR 2/2021Komisionárska zmluva03/05/2021
KOMIS LMR 3/2021Komisionárska zmluva03/05/2021
LMRZ 25/2021Zmluva o poskytnutí verejných služieb04/05/2021
KZK LMR 1/2021Kúpna zmluva č. 241056598604/05/2021
LMRZ 26/2021Licenčná zmluva13/05/2021
LMRZ 27/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti13/05/2021
LMRZ 28/2021Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti13/05/2021
DAR 6/2021Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt14/05/2021
KOMIS LMR 4/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 5/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 6/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 7/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 8/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
KOMIS LMR 9/2021Komisionárska zmluva20/05/2021
VYST LMR 1/2021Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 53.ročníka výstavy
medzinárodného salónu umeleckej fotografie FOTOFORUM RUŽOMBEROK 2021
24/05/2021
LMRZ 29/2021Licenčná zmluva25/05/2021
LMRZ 30/2021Zmluva o spolupráci26/05/2021
KOMIS LMR 10/2021Komisionárska zmluva31/05/2021
KOMIS LMR 11/2021Komisionárska zmluva31/05/2021
DAR 7/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-523-0177114/06/2021
DAR 8/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-521-0154514/06/2021
LMRZ 31/2021Poistná zmluva - individuálne cestovné poistenie14/06/2021
ZZZP LMR 3/2021Zmluva o výpožičke16/06/2021