zmluvy 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
LMRZ 1/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina02/01/2020
LMRZ 2/2020Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 09/01/2020
LMRZ 3/2020Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné 09/01/2020
NAJVYP 1/2020Dohoda o platbách nájomného k nájomnej zmluve ev.č.01/2007 zo dňa 01.04.200710/01/2020
ZZVNMLH 1/2020Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. 3/201513/01/2020
LMRZ 4/2020Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky15/01/2020
KOMISLMR 1/2020Dodatok č. 2 ku komisionárskej zmluve zo dňa 12.12.201415/01/2020
ZZVNMLH 2/2020Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke č. 14/201615/01/2020
LMRZ 5/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Vlkolínec23/01/2020
LMRZ 6/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - V.Boca23/01/2020
LMRZ 7/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - LMR RK23/01/2020
LMRZ 8/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Kalvárska23/01/2020
LMRZ 9/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - NM LH23/01/2020
LMRZ 10/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Bukovina23/01/2020
LMRZ 11/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ČO LM23/01/2020
LMRZ 12/2020Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Ludrová23/01/2020
ZZVNMLH 3/2020Zmluva o výpožičke č. VZ 01-2020-P27/01/2020
DAR 1/2020Darovacia zmluva28/01/2020
ZZVNMLH 4/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. OP 1/202031/01/2020
LMRZ 13/2020Licenčná zmluva04/02/2020
LMRZ 14/2020Príloha č. 9 k Zmluve o dodávka a odbere tepla č. 201211204/02/2020
LMRZ 15/2020Zmluva o spolupráci05/02/2020
ZZVLMR 1/2020Zmluva o výpožičke výstavy č. 06/202005/02/2020
VYSTLMR 1/2020Dohoda o spolupráci pri usporiadaní chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí14/02/2020
ZZVLMR 2/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov14/02/2020
ZZVLMR 3/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov14/02/2020
ZZVLMR 4/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov14/02/2020
ZZVLMR 5/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov14/02/2020
VYSTLMR 2/2020Dohoda o spolupráci pri usporiadaní chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí14/02/2020
ZZVLMR 6/2020Zmluva o výpožičke24/02/2020
LMRZ 16/2020Zmluva o dielo04/03/2020
ZZVLMR 7/2020Zmluva o výpožičke výstavy č. 15/202004/03/2020
ZZVLMR 8/2020
Zmluva o výpožičke výstavy č. 22/202009/03/2020
LMRZ 17/2020
Zmluva o dielo
10/03/2020
DAR2/2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
08/04/2020
LMRZ 18/2020
Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku ŽSK do správy správcovi
08/04/2020
LMRZ 19/2020Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty15/04/2020
LMRZ 20/2020Zmluva o dielo na realizáciu diela "LMR - MLD - VYBUDOVANIE ODDYCHOVEJ ZÓNY"15/04/2020
LMRZ 21/2020Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov17/04/2020
DAR 3/2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevku20/04/2020
LMRZ 22/2020Spracovateľská zmluva - č. 322004849029/04/2020
LMRZ 23/2020Zmluva o spolupráci29/04/2020
LMRZ 24/2020Zmluva o akceptácii platobných kariet05/05/2020
LMRZ 25/2020Dohoda o ukončení Dohody o spolupráci č. 5/200519/05/2020
ZOD 1/2020Zmluva o dielo19/05/2020
ZOD 2/2020Zmluva o dielo19/05/2020
ZOD 3/2020Zmluva o dielo19/05/2020
LMRZ 26/2020Licenčná zmluva25/05/2020
KOMISLMR 2/2020Zmluva o obstaraní predaja veci25/05/2020
KOMISLMR 3/2020Komisionárska zmluva25/05/2020
KOMISLMR 4/2020Komisionárska zmluva25/05/2020
KOMISLMR 5/2020Komisionárska zmluva25/05/2020
KZKLMR 1/2020Kúpna zmluva01/06/2020
LMRZ 27/2020Dohoda o spolupráci 01/06/2020
LMRZ 28/2020Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku ŽSK do správy správcovi01/06/2020
KZKLMR 2/2020Kúpna zmluva04/06/2020
LMRZ 29/2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb04/06/2020
DAR 4/2020Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2020 číslo: MK-4755/2019-42308/06/2020
DAR 5/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-521-0187708/06/2020
DAR 6/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-521-0188608/06/2020
DAR 7/2020Darovacia zmluva24/06/2020
ZOD 4/2020Zmluva o dielo24/06/2020
LMRZ 30/2020Zmluva o spolupráci25/06/2020
ZZPNMLH1/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov30/06/2020
LMRZ 31/2020Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK01/07/2020
LMRZ 32/2020Dohoda o zrušení dodatku č. 1 k Zmluve č.810/2019/OK o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
01/07/2020
LMRZ 33/2020Zmluva o spolupráci01/07/2020
ZOD 5/2020Zmluva o dielo13/07/2020
LMRZ 34/2020Zmluva č. 71/2020 o platbe členského príspevku15/07/2020
KOMISLMR 6/2020Komisionárska zmluva15/07/2020
DAR 8/2020Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2020 číslo: MK-3140/2020/3.216/07/2020
LMRZ 35/2020Zmluva o dielo16/07/2020
ZOD 6/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 7/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 8/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 9/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 10/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 11/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 12/2020Zmluva o dielo24/07/2020
ZOD 13/2020Zmluva o dielo24/07/2020
LMRZ 36/2020Licenčná zmluva24/07/2020
ZOD 14/2020
Zmluva o dielo
29/07/2020
LMRZ 37/2020
Licenčná zmluva
03/082020
DAR 9/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-0275903/08/2020
ZZPNMLH2/2020
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov
03/08/2020
ZOD 15/2020
Zmluva o dielo
03/08/2020
DAR 10/2020
Darovacia zmluva č. 13/03/2020
06/08/2020
ZZVNMLH 5-2020Protokol o vrátení zbierkových predmetov k zmluve o výpožičke ZMLH1436/2013
07/08/2020
LMRZ 38-2020Zmluva o spolupráci
07/08/2020
VYSTLMR 3-2020Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 45. ročníka výstavy umeleckej fotografie členov ZSF
10/08/2020
LMRZ 39-2020Licenčná zmluva
11/08/2020
LMRZ 40-2020Licenčná zmluva
17/08/2020
DAR 11-2020Darovacia zmluva
17/08/2020
ZOD 16/2020
ZOD 16/2020 Zmluva o dielo
24/08/2020
ZOD 17/2020
ZOD 16/2020 Zmluva o dielo
24/08/2020
ZZPNMLH3/2020Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
24/08/2020
ZOD 18/2020Zmluva o dielo31/08/2020
ZOD 19/2020Zmluva o dielo31/08/2020
ZOD 20/2020Zmluva o dielo04/09/2020
ZOD 21/2020Zmluva o dielo08/09/2020