zmluvy 2019

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1445/2019Zmluva o dielo 02.01.2019
1446/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1447/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1448/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1449/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1450/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1451/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1452/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1453/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu08.01.2019
1454/2019mesačné preddavky08.01.2019
1455/2019mesačné preddavky08.01.2019
1456/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu10.01.2019
ZZ 1/2019Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke11.01.2019
1457/2019Dohoda o platbách za nájomné a služby11.01.2019
99/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy14.01.2019
D127/2019Darovacia zmluva14.01.2019
1458/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu15.01.2019
1459/2019Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky16.01.2019
1460/2019Dohoda o poskytovaných službách16.01.2019
D128/2019Dodatok č. 1/2018 k dohode s ÚPSVaR 18/22/060/13829.01.2019
D129/2019Dodatok č. 2/2018 k dohode s ÚPSVaR 18/22/060/13829.01.2019
100/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy29.01.2019
ZZ 2/2019Súhlas na predĺženie výpožičky k zmluve č. 2/201829.01.2019
1461/2019Príloha č. 8 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201211204.02.2019
ZZ 3/2019Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 3/201504.02.2019
101/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy07.02.2019
1462/2019Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti - zodpovednosť za škodu - č. 461 900898812.02.2019
ZZ 4/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/201912.02.2019
ZZ 5/2019Protokol - dlhodobá výpožička KPUZA-2019/5889-2/10930/FUR12.02.2019
ZZ 6/2019Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/201812.02.2019
D 130/2019Darovacia zmluva č. 26/2/201921.02.2019
LMR 1/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 1/201921.02.2019
D 131/2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 19-441-0071521.02. 2019
ZZ 7/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/201922.02.2019
ZZ 8/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. OP 1/201927.02.2019
234/2019Zmluva o výpožičke28.02.2019
1463/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/70/0088/1528.02.2019
1464/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/70/0105/1528.02.2019
1465/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/50/0062/1528.02.2019
1466/2019Zmluva o spolupráci08.03.2019
D 132/2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-081508.03.2019
1467/2019Zmluva o dielo 11.03.2019
LMR 2/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 2/201912.03.2019
1468/2019Zmluva o inzercii č. 73 119 005612.03.2019
1469/2019Zmluva o dielo 13.03.2019
1470/2019Zmluva o spolupráci13.03.2019
1471/2019Zmluva o spolupráci14.03.2019
1472/2019Rámcová zmluva o spolupráci18.03.2019
1473/2019Zmluva o zverení majetku do správy správcovi20.03.2019
D133/2019Dohoda č. 19/24/060/62 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na chránené pracovisko podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 na rok 2019 s ÚPSVaR RK25.03.2019
102/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 34. medzinárodného salóna fotografie krajiny27.03.2019
LMR 3/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 3/201912.04.2019
1475/2019Zmluva o dielo 16.04.2019
D 134/2019Dodatok č.1 k dohode č. 19/24/060/62 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na chránené pracovisko podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 v z.n.p. na rok 2019 s ÚPSVa R RK16.04.2019
D 135/2019Dohoda č. 19/22/060/93 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na chránené pracovisko podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 na rok 2019 s ÚPSVaR LM23.04.2019
1476/2019Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-R-CEMUZ-2018/362823.04.2019
1477/2019Zmluva o spolupráci 24.04.2019
1478/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1479/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1480/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1481/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1482/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1483/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1484/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1485/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1486/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti24.04.2019
1487/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1488/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1489/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1490/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1491/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1492/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1493/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1494/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1495/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti25.04.2019
1496/2019Zmluva o dielo 26.04.2019
D 136/2019Darovacia zmluva29.04.2019
1497/2019Dohoda o spolupráci30.04.2019
ZZ 9/2019ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 2/2019 LH02.05.2019
LMR 4/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 4/201906.05.2019
1498/2019Zmluva o spolupráci09.05.2019
1499/2019Zmluva o podnájme nebytových priestorov15.05.2019
1500/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1501/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1502/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1503/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1504/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1505/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1506/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1507/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1508/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1509/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
1510/2019Zmluva o dielo 15.05.2019
MLD 1/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 1/201916.05.2019
MLD 2/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 2/201916.05.2019
1511/2019Zmluva o nájme nebytových priestorov20.05.2019
1512/2019Kúpna zmluva20.05.2019
1513/2019Kúpna zmluva20.05.2019
1514/2019Kúpna zmluva20.05.2019
1515/2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. O4-23#100293617620.05.2019
1516/2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. O4-23#100293584220.05.2019
1517/2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. O4-23#100293550920.05.2019
1518/2019Kúpna zmluva21.05.2019
1519/2019Zmluva o dielo 22/05/2019
1520/2019Dohoda o spolupráci22/05/2019
1521/2019Zmluva o dielo22/05/2019
1522/2019Zmluva o dielo22/05/2019
D137/2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov FPU č. 19-541-0305822/05/2019
1523/2019Zmluva o dielo 27/05/2019
1524/2019Zmluva - akceptácia platobných kariet28/05/2019
103/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy Absolventi 201931/05/2019
1525/2019Dohoda o spolupráci pri oživení expozície03/06/2019
1526/2019Zmluva o dielo 07/06/2019
1527/2019Zmluva o spolupráci07/06/2019
1528/2019Zmluva o dielo 07/06/2019
1529/2019Zmluva o dielo 10/06/2019
1530/2019Zmluva o dielo 10/06/2019
1531/2019Zmluva o dielo 13/06/2019
104/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 52. ročníka výstavy - FOTOFORUM RUŽOMBEROK 201914/06/2019
1532/2019Zmluva o dielo 18/06/2019
D138/2019Zmluva o poskytnití dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4333/2019/3.224/06/2019
1533/2019Zmluva o dielo 28/06/2019
1534/2019Zmluva o dielo 28/06/2019
1535/2019Zmluva o dielo 28/06/2019
1536/2019Zmluva o dielo 28/06/2019
1537/2019Zmluva o dielo 04/07/2019
1538/2019Zmluva o dielo 04/07/2019
1539/2019Zmluva o dielo 04/07/2019
1540/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1541/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1542/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1543/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1544/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1545/2019Zmluva o dielo 10/07/2019
1546/2019Licenčná zmluva o použití diela podľa autorského zákona - Society For Human Studies15/07/2019
1547/2019Zmluva o dielo 16/07/2019
1548/2019Zmluva o dielo 16/07/2019
1549/2019Zmluva o dielo 22/07/2019
1550/2019Zmluva o dielo 22/07/2019
1551/2019Zmluva o dielo 23/07/2019
1552/2019Zmluva o dielo 23/07/2019
1553/2019Zmluva o dielo 23/07/2019
1554/2019Zmluva o dielo 23/07/2019
105/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 44. ročníka výstavy umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov a 6. ročníka medzinárodného mapového okruhu TAMAPO30/07/2019
D139/2019Darovacia zmluva31/07/2019
1555/2019Zmluva o dielo 01/08/2019
D140/2019Zmluva o umiestnení reklamy01/08/2019
1556/2019Zmluva o poskytnutí služieb05/08/2019
1557/2019Kúpna zmluva08/08/2019
1558/2019Zmluva o dielo 14/08/2019
1559/2019Zmluva o dielo 14/08/2019
1560/2019Zmluva o dielo 14/08/2019
1561/2019Zmluva o dielo 14/08/2019
1562/2019Zmluva o dielo 14/08/2019
106/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy - Tak to vidíme my - výstava fotografií očami ľudí s telesným postihnutím14/08/2019
1563/2019Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti14/08/2019
107/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy umeleckej fotografie členov partnerských organizácií Zväzu slovenských fotografov14/08/2019
1564/2019Zmluva č. 20/2019/ÚIVP uzavtvorená v zmysle § 269 Obch.zák.23/08/2019
1565/2019LIcenčná zmluva o použití diela podľa autorského zákona - Sarkany s.r.o.27/08/2019
1566/2019Zmluva o dielo 27/08/2019
1567/2019Zmluva o dielo 03/09/2019
D141/2019Darovacia zmluva č. 1/2019 - LH03/09/2019
D142/2019Darovacia zmluva č. 17/9/201906/09/2019
1568/2019Zmluva o spolupráci09/09/2019
1569/2019Dohoda u uskutočňovaní bezplatnej odbornej praxe pre školský rok 2019/202009/09/2019
1570/2019Dohoda u uskutočňovaní bezplatnej odbornej praxe pre školský rok 2019/202009/09/2019
D143/2019Darovacia zmluva č. 2/2019 - LH10/09/2019
D144/2019Darovacia zmluva č. 3/2019 - LH10/09/2019
D145/2019Darovacia zmluva č. 4/2019 - LH10/09/2019
1571/2019Zmluva o dielo 11/09/2019
1572/2019Zmluva o dielo 11/09/2019
1573/2019Zmluva o dielo 11/09/2019
1574/2019Zmluva o dielo 11/09/2019
1575/2019Zmluva o dielo 11/09/2019
D146/2019Darovacia zmluva č. 5/2019 - LH18/09/2019
NM LH 108/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy TVORBY UMELCOV ART ŠTÚDIA LIPTOVSKÝ HRÁDOK18/09/2019
1576/2019Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci19/09/2019
1577/2019Kúpna zmluva19/09/2019
1578/2019Zmluva o dielo 20/09/2019
1579/2019Zmluva o dielo 24/09/2019
1580/2019Zmluva o dielo 24/09/2019
1581/2019Zmluva o dielo 24/09/2019
1582/2019Zmluva o dielo 24/09/2019
1583/2019Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi25/09/2019
1584/2019Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi27/09/2019
1585/2019Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi27/09/2019
1586/2019Zmluva o dielo 27/09/2019
1587/2019Zmluva o dielo 27/09/2019
1588/2019Zmluva o dielo 30/09/2019
1589/2019Zmluva o dielo 01/10/2019
1590/2019Kúpna zmluva č. 2 LMR/201901/10/2019
109/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy Katarína Androvičová - Výber z tvorby03/10/2019
1591/2019Zmluva o dielo 15/10/2019
LMR 5/2019Zmluva o obstaraní predaja veci číslo 5/201915/10/2019
1592/2019Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov21/10/2019
110/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy V.ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže ZLATÝ DRAK 201921/10/2019
1593/2019Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 15.05.201921/10/2019
MLD 3/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 3/201921/10/2019
LMR 6/2019Zmluva o obstaraní predaja veci číslo 6/201921/10/2019
LMR 7/2019Zmluva o obstaraní predaja veci číslo 7/201921/10/2019
LMR 8/2019Zmluva o obstaraní predaja veci číslo 8/201921/10/2019
1594/2019Kúpna zmluva č. 3 LMR/201928/10/2019
1595/2019Zmluva o dielo 28/10/2019
1596/2019Zmluva o spolupráci29/10/2019
1597/2019Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom29/10/2019
1598/2019Zmluva o zverení majetku do správy správcovi30/10/2019
1599/2019Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom04/11/2019
1600/2019Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom04/11/2019
1601/2019Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom04/11/2019
1602/2019Zmluva o dielo 04/11/2019
1603/2019Zmluva o dielo 11/11/2019
1604/2019Zmluva o dielo 11/11/2019
1605/2019Zmluva o dielo 11/11/2019
LMR 9/2019Zmluva o obstaraní predaja veci číslo 9/201922/11/2019
1606/2019Licenčná zmluva22/11/2019
111/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy Vianočná pohľadnica 201904/12/2019
1607/2019Zmluva o dielo 04/12/2019
1608/2019Zmluva o dielo 04/12/2019
1609/2019Zmluva o dielo 04/12/2019
1610/2019Zmluva o dodávke plynu11/12/2019
235/2019Zmluva o výpožičke výstavy11/12/2019
D147/2019Darovacia zmluva č. 6/2019 - LH11/12/2019
D148/2019Darovacia zmluva č. 7/2019 - LH11/12/2019
D149/2019Darovacia zmluva č. 8/2019 - LH11/12/2019
D150/2019Darovacia zmluva č. 9/2019 - LH11/12/2019
D151/2019Darovacia zmluva č. 10/2019 - LH11/12/2019
1611/2019Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní návštevníckej prevádzky na Vlkolínci20/12/2019
236/2019Zmluva o výpožičke27/12/2019
1612/2019Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. Z-00046658/201927/12/2019
1613/2019Zmluva o splupráci27/12/2019
237/2019Zmluva o výpožičke30/12/2019
D152/2019Darovacia zmluva30/12/2019
1614/2019Zmluva o poskytovaní služieb31/12/2019