Zmluvy 2018

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1294/2018predbežná výška preddavkov na vodné a stočné8.1.2018
1295/2018predbežná výška preddavkov na vodné a stočné8.1.2018
1296/2018Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.916/2017/OI9.1.2018
1297/2018Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin.pr.č.17-521-0150211.1.2018
D102/2018Darovacia zmluva11.1.2018
1298/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1299/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1300/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1301/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1302/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1303/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1304/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1305/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1306/2018Príloha k náj.zmluve č.017/200717.1.2018
ZZ 1/2018Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke 03/201418.1.2018
1307/2018Dohoda o poskytovaných službách19.1.2018
1308/2018Licenčná zmluva22.1.2018
1309/2018Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy29.1.2018
1310/2018Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy29.1.2018
1311/2018Príloha č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.20121121.2.2018
1312/2018Licenčná zmluva2.2.2018
D103/2018Darovacia zmluva2.2.2018
229/2018Nájomná zmluva7.2.2018
1/2018Zmluva o výpožičke 7.2.2018
2/2018Zmluva o výpožičke 7.2.2018
1313/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1314/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1315/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1316/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
LMR1/2018Zmluva o obstaraní predaja veci15.2.2018
LMR2/2018Zmluva o obstaraní predaja veci20.2.2018
LMR3/2018Zmluva o obstaraní predaja veci20.2.2018
85/2018Dohoda o spolupráci pri výstave28.2.2018
86/2018Dohoda o spolupráci pri výstave28.2.2018
LH1/2018Kúpna zmluva28.2.2018
LH2/2018Kúpna zmluva28.2.2018
230/2018Zmluva o výpožičke 28.2.2018
86/2018Dodatok k dohode o spolupráci pri výstave1.3.2018
D104/2018Darovacia zmluva12.3.2018
1317/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu13.3.2018
1318/2018Zmluva o spolupráci15.3.2018
87/2018Dohoda o spolupráci pri výstave20.3.2018
1319/2018Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve26.3.2018
1320/2018Zmluva o dielo28.3.2018
D105/2018Dohoda č.18/24/060/10528.3.2018
D106/2018Dohoda č.18/22/060/1383.4.2018
D107/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.18-521-0120312.4.2018
D108/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.18-521-0120412.4.2018
D109/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.18-521-0121012.4.2018
D110/2018Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.18-521-0182912.4.2018
1321/2018Zmluva o dielo18.4.2018
231/2018Nájomná zmluva27.4.2018
1322/2018Zmluva o spolupráci27.4.2018
88/2018Dohoda o spolupráci pri výstave7.5.2018
1323/2018Zmluva o dielo11.5.2018
1324/2018Zmluva o dielo11.5.2018
1325/2018Kúpna zmluva14.5.2018
1326/2018Kúpna zmluva14.5.2018
1327/2018kúpna zmluva14.5.2018
1328/2018Zmluva o spolupráci15.5.2018
D111/2018Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 17.5.2018
1329/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1330/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1331/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1332/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1333/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1334/2018Zmluva o dielo17.5.2018
1335/2018Zmluva o dielo18.5.2018
1336/2016Zmluva o dielo18.5.2018
MLD 1/2018Zmluva o obstaraní predaja veci22.5.2018
1337/2018Dohoda o spolupráci 22.5.2018
1338/2018Zmluva o dielo22.5.2018
4/2018Komisionárska zmluva31.5.2018
89/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy31.5.2018
90/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy31.5.2018
1339/2018Dodatok č.1 k Zmluve o výkone strážnej služby zo dňa 1.10.201731.5.2018
LMR2/2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.7/201831.5.2018
1340/2018Zmluva o dielo6.6.2018
1341/2018Zmluva o dielo6.6.2018
1342/2018Zmluva o dielo6.6.2018
1343/2018Zmluva o dielo6.6.2018
D112/2018Zmluva o popskytnutí finančných prostriedkov č.18-542-0303011.6.2018
91/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní 51.ročníka výstavy FOTOFORUM14.6.2018
1344/2018Kúpna zmluva14.6.2018
1345/2018Kúpna zmluva14.6.2018
1346/2018Zmluva o dielo20.6.2018
1347/2018Zmluva o dielo21.6.2018
1348/2018Zmluva o dielo21.6.2018
1349/2018Zmluva o dielo21.6.2018
1350/2018Zmluva o dielo21.6.2018
MLD 2/2018Zmluva o obstaraní predaja veci22.6.2018
92/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy22.6.2018
1351/2018Zmluva o dielo22.6.2018
1352/2018Zmluva o dielo22.6.2018
D113/2018darovacia zmluva22.6.2018
1353/2018Zmluva o poskytnutí služieb27.6.2018
1/VI/2018Darovacia listina28.6.2018
3/2018 LMRZmluva o výpožičke29.6.2018
1354/2018Zmluva o dielo2.7.2018
1355/2018Zmluva o dielo2.7.2018
D114/2018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu13.7.2018
D115/2018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu13.7.2018
MLD3/2018Zmluva o obstaraní predaja veci14.7.2018
93/2018Dohoda ospolupráci pri usporiadaní výstavy19.7.2018
1356/2018Zmluva o spolupráci19.7.2018
1357/2018Zmluva o dielo24.7.2018
1358/2018Zmluva o dielo24.7.2018
1359/2018Zmluva o dielo24.7.2018
L.H.1/2018zmluva o výpožičke26.7.2018
D116/2018Interreg Poľsko-Slovensko partnerská zmluva27.7.2018
1360/2018zmluva o dielo2.8.2018
1361/2018zmluva o dielo2.8.2018
1362/2018zmluva o dielo2.8.2018
1363/2018zmluva o dielo2.8.2018
1364/2018zmluva o dielo2.8.2018
1365/2018dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 916/2018/OI2.8.2018
D117/2018Zmluva o reklame3.8.2018
D118/2018zmluva o reklame3.8.2018
D119/2018darovacia zmluva3.8.2018
D120/2018darovacia zmluva3.8.2018
1366/2018zmluva o dielo8.8.2018
1367/2018zmluva o dielo8.8.2018
1368/2018licenčná zmluva8.8.2018
1369/2018zmluva o dielo8.8.2018
1370/2018zmluva o dielo8.8.2018
1371/2018zmluva o dielo8.8.2018
1372/2018zmluva o dielo15.8.2018
1373/2018zmluva o dielo15.8.2018
1374/2018zmluva o dielo15.8.2018
1375/2018zmluva o dielo15.8.2018
1376/2018zmluva o dielo15.8.2018
1377/2018zmluva o dielo15.8.2018
1378/2018zmluva o dielo15.8.2018
1379/2018zmluva o dielo15.8.2018
1380/2018zmluva o dielo15.8.2018
4/2018zmluva o výpožičke15.8.2018
5/2018zmluva o výpožičke15.8.2018
6/2018zmluva o výpožičke15.8.2018
7/2018zmluva o výpožičke15.8.2018
8/2018zmluva o výpožičke15.8.2018
1381/2018zmluva o dielo21.8.2018
1382/2018zmluva o dielo21.8.2018
1383/2018zmluva o dielo21.8.2018
1384/2018zmluva o dielo21.8.2018
1385/2018zmluva o dielo21.8.2018
1386/2018zmluva o dielo21.8.2018
1387/2018zmluva o dielo21.8.2018
1388/2018zmluva o dielo22.8.2018
1389/2018Dodatok č.2 k zmluve o výkone strážnej služby27.8.2018
LMR94/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy27.8.2018
LMR95/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy27.8.2018
MLD 4/2018Zmluva o obstaraní predaja veci28.8.2018
9/2018Zmluva o výpožičke31.8.2018
10/2018Zmluva o výpožičke31.8.2018
11/2018Zmluva o výpožičke31.8.2018
D121/2018Dodatok č.1 k dohode č.18/24/060/1053.9.2018
1390/2018zmluva o poskytnutí služby č.6195/2018/VDJ5.9.2018
D122/2018Darovacia zmluva5.9.2018
1391/2018zmluva o dielo11.9.2018
1392/2018zmluva o dielo11.9.2018
1393/2018zmluva o dielo11.9.2018
1394/2018zmluva o dielo11.9.2018
1395/2018zmluva o dielio14.9.2018
1396/2018licenčná zmluva15.9.2018
1397/2018zmluva o dielo19.9.2018
1398/2018zmluva o dielo25.9.2018
1399/2018licenčná zmluva26.9.2018
1400/2018zmluva o spolupráci28.9.2018
1/2018kúpna zmluva28.9.2018
D123/2018darovacia zmluva28.9.2018
1401/2018zmluva o dielo28.9.2018
1402/2018zmluva o dielo28.9.2018
1403/2018zmluva o dielo4.10.2018
1404/2018zmluva o dielo4.10.2018
1405/2018zmluva o dielo4.10.2018
1406/2018zmluva o dielo4.10.2018
1407/2018zmluva o dielo4.10.2018
1408/2018zmluva o dielo4.10.2018
1409/2018zmluva o dielo8.10.2018
1410/2018zmluva o dielo8.10.2018
1411/2018zmluva o dielo8.10.2018
1412/2018zmluva o dielo8.10.2018
1413/2018zmluva o dielo8.10.2018
1414/2018zmluva o dielo8.10.2018
1415/2018zmluva o dielo8.10.2018
1416/2018zmluva o dielo8.10.2018
96/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy10.10.2018
1417/2018Licenčná zmluva17.10.2018
1418/2018Licenčná zmluva17.10.2018
1419/2018Zmluva o dielo23.10.2018
1420/2018Zmluva o dielo24.10.2018
1421/2018Zmluva o dielo24.10.2018
1422/2018Zmluva o dielo24.10.2018
1423/2018Zmluva o dielo24.10.2018
1424/2018Zmluva o dielo24.10.2018
1425/2018zmluva o dielo24.10.2018
1426/2018zmluva o dielo24.10.2018
1427/2018zmluva o dielo24.10.2018
1428/2018zmluva o dielo25.10.2018
97/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy9.11.2018
1430/2018Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G12.11.2018
12/2018Zmluva o výpožičke14.11.2018
1431/2018zmluva o dielo15.11.2018
1432/2018zmluva o dielo15.11.2018
1433/2018Kúpna zmluva19.11.2018
1434/2018Kúpna zmluva20.11.2018
98/2018Dohoda o spolupráci pri usporiadaní kultúrno-vých.podujatia20.11.2018
1435/2018Zmluva o dielo27.11.2018
1436/2018Zmluva o dielo28.11.2018
1437/2018Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy3,12.2018
1438/2018Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby č.6195/2018/VDJ3.12.2018
1439/2018Zmluva o dodávke plynu4.12.2018
D124/2018Darovacia zmluva6.12.2018
D125/2018Darovacia zmluva6.12.2018
232/2018Zmluva o výpožičke7.12.2018
233/2018Zmluva o výpožičke7.12.2018
1440/2018zmluva o združenej dodávke elektriny10.12.2018
1441/2018Kúpna zmluva č.Z201854089-Z10.12.2018
1442/2018DOHODA Rekapitulácie preddavkových platieb17.12.2018
1443/2018Kúpna zmluva17.12.2018
1444/2018Dohoda o spolupráci27.12.2018
126/2018Darovacia zmluva27.12.2018