Zmluvy 2016

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopis zmluvného plneniaHodnota v €Dátum platnosti zmluvyIdentifikačné údaje dodávateľaDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum účinnostiZobraziť/
Stiahnuť
1044/2016Dohoda o spoluprácinávštevnícka prevádzka v lokalite Vlkolínec5% z mesačné výkazu vstupného7.1.2016Občianske združenie Vlkolínec, IČO:37805380, DIČ:20215680217.1.20167.1.20168.1.2016
211/2016zmluva o prenájmeRoľncky dom Vlkolínec1,007.1.2016Občianske združenie Vlkolínec, IČO:37805380, DIČ:20215680217.1.20167.1.20168.1.2016
212/2016zmluva o prenájmeRoľncky dom Vlkolínec-informačné centrum1500,007.1.2016Mgr.Pavol Jaňák,Ružomberok,Veterná 2051/27, IČO:466610427.1.20167.1.20168.1.2016
1045/2016 Dohoda o platbáchMLD Pribylina979/mesačne11.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668211.1.201611.1.201612.1.2016
1/2016zmluva o výpožičke zbierkových predmetov2 ks archeol.zb.predmerty04.01.2016Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, školská UL.4, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36145114, DIČ:20214573614.1.201611.1.201612.1.2016
1046/2016dohoda o spoluprácivyužívanie sobášnej siene 50,00//podujatie12.1.2016Mesto Liptovský Hrádok,033 01 Lipt.Hrádok, IČO:00315494, DIČ: 202103112212.1.201612.1.201613.1.2016
213/2016nájomná zmluvaparkovanie osobného vozidla300,0012.1.2016Fast Food Hellas, Bellova 2,031 01 Lipt.mikuláš, IČO:37800515, DIČ:102008454612.1.201612.1.201613.1.2016
1047/2016 Dohoda o platbáchL.Hrádok103/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1048/2016 Dohoda o platbáchČO331/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1049/2016 Dohoda o platbáchBukovina201/polročne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1050/2016Dohoda o platbáchVlkolinec22/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1051/2016Dohoda o platbáchVyšná Boca3/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1052/2016Dohoda o platbáchLMR482/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
1053/2016Dohoda o platbáchKalvárska52/mesačne15.1.2016Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČVO:_36403008,IČ DPH SK202010668215.1.201615.1.201616.1.2016
D60/2016Darovacia zmluvadar chladničky18.1.2016Anna Kolkusová18.1.201618.1.201619.1.2016
D61/2016Darovacia zmluvadrevené krosná -mini127,9027.1.2016SHŠ Svarog,Hliník 6, 032 23 Lipt.Sielnica, IČO:42224322, DIČ:202365860427.1.201627.1.201628.1.2016
1054/2016Príloha č.5 k zmluve o dodávke tepla č.2012112dodávka tepla v roku 201621,10/1GJ1.2.2016CZT Ružomberok,s.r.o. Bystrická cesta 1,034 1 Ružomberok, IČO:36820300, IČ DPH SK20224262961.2.20161.2,.20162.2.2016
1055/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016Prof.PhDr.Ferdinand Uličný,DrSc.3.2.20164.2.2016.5.2.2016
1056/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016Mgr.Peter Zmátlo3.2.20164.2.2016.5.2.2016
1057/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016Doc.Ing.Miroslav Saniga,CSc.3.2.20164.2.2016.5.2.2016
1058/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016PhDr.Karol Pieta,DrSc.3.2.20164.2.2016.5.2.2016
1059/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016Doc.PhDr.Pavol Tišliar,CSc.3.2.20164.2.2016.5.2.2016
1060/2016zmluva o dieloúčasť na zasadnutí vedeckej rady a hodnotení odborných pracovníkov Lipt.múzea3.2.2016PhDr.Peter Vítek3.2.20164.2.2016.5.2.2016
2/2016zmluva o výpožičke zbierkových predmetovzbierkové predmety5.2.2016Obec Važec5.2.20165.2.20166.2.2016
3/2016zmluva o výpožičke zbierkových predmetovzbierkové opredmety-Erby nášho Liptova12.2.2016OC Liptov,s.r.o. Stará Ivánska cesta 1/386, 82104 Bratislava,prevádzka RGB,Kamenné pole 4449/3, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36712850,IČDPH:SK202229429612.2.201612.2.201613.2.2016
1061/2016zmluva o dieloŠkolenie "Minimum odborného pracovníka"12.2.2016Prof.PhDr.Ferdinand Uličný,DrSc.12.2.201612.2.201613.2.2016
1062/2016zmluva o dieloŠkolenie "Minimum odborného pracovníka"12.2.2016PhDr.Peter Vigek12.2.201612.2.201613.2.2016
1063/2016Kúpna zmluvaKreslo22.2..2016Alena Jezná22.2.201622.2.201623.2.2016
7/2016zmluva o výpožičke zbierkových predmetovzbierkové predmety prír.č.1977/1024-102927.1.2016Múzeum Janka Kráľa, Nám,.osloboditeĺov 31, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36140473, DIČ:202137434427.1.201624.2.201625.2.2016
1064/2016kúpna zmluvajahňatá25.2.2016štefan Michaleje25.2.201626.2.201627.2.2016
4/2016Zmluva o obstaraní predaja vecidrevený suvenír-pokladnička210,008.3.2016Václav Svýba,Rozličný tovar, 027 41 Oravský Podzámok č.162, IČO:35081287, DIČ:102694113448.3.20168.3.20169.3.2016
D62/2016zmluva oposkytnutí dotácie zo ŠRkultúrne poukazy14.3.2016ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518214.3.201614.3.201615.3.2016
1065/2016zmluva o spolupráci2x118,8021.3.2016KLASTER LIPTOV- združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt.Mikuláš, IČO:42168724, IČ DPH:SK202266306021.03.201621.03.201622.03.2016
MLD 1/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry368,0015.2.2016Gustáv Virág,Czambelova 4 976 13 Slovenská Ľupča IČO:1883194121.3.201621.3.2015622.3.2016
MLD 2/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry18.3.2016Zita Mariášová18.3.20161.4.20162.4.2016
1066/2016Dohoda o spolupráciorganizovanie sezónnej návštevníckej prevádzky Havránok -Lipt.Mara200,0030.03.2016Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara,IČO:3797629030.03.20166.4.20167.4.2016
MLD 4/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry486,5030.03.2016Gustáv Virág,Czambelova 4 976 13 Slovenská Ľupča IČO:1883194130.03.20166.4.20167.4.2016
MLD 7/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry234,357.4.2016Jozef Zoller, Výroba a predaj ozdobných predmetov z drôtu,Gucmanova 664,920 41 Leopoldov, IČO:37252 87911.4.201611.4.201612.4.2016
D63/2016Darovacia zmluvakancelársky papier37,6431.03.2016MONDI SCP,a.S.,TATRANSKÁ CESTA 3,034 17 RUžOMBEROK,IČO:3163705131.03.201611.04.201612.04.2016
D64/2016zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠROdsránenie havarijného stavu NKP 321/1-2-Zvonica a Vážnica -1.etapa8000,0011.04.2016Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518211.04.201612.4.201613.4.2016
D65/2016zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠRreštaurátorské práce v Got.kostole Ludrová15 000,0011.04.2016Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518211.04.201612.4.201613.4.2016
D66/2016zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠROdstránenie havarijného stavu-opravav hornej brány a vežičky -NKP 2170/1-2 archeoskanze -nu Havránok III.etapa10 000,0011.04.2016Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518211.04.201612.4.201613.4.2016
MLD 6/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry1.4.2016Ján Zajac1.4.201613.4.201614.4.2016
MLD 3/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry4.4.2016Jarmila Tomková 4.4.201613.4.201614.4.2016
MLD 5/2016zmluva obstaraní predaja vecisuveníry508,0011.4.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 11.4.201613.4.201614.4.2016
1067/2016zmluva o spoluprácivzájomná spolupráca pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu expozície PLŽ14.4.2016Spoločnosť priateľov pri PLŽ , Fr.Kráľa 494, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:37806378,DIČ:2021971479614.4.201614.4.201615.4.2016
D67/2016darovacia zmluva500 ks železničných podvalov15.4.2016Spoločnosť priateľov pri PLŽ , Fr.Kráľa 494, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:37806378,DIČ:2021971479615.4.201615.4.201616.4.2016
1068/2016Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorovhumno v MLD Pribylina20.4.2016Miroslav Ilavský,Na pastierskych 171,032 61 Važec,IČO:40000397, IČ DPH SK104509842820.4.201620.4.2016214.2016
1069/2016zmluva o dieloučinkovanie na vernisáži výstavy "Bylinky Eleny Badovej"20.4.2016Ján Gdovin20.4.201620.4.201621.4.2016
1070/2016zmluva o dielopredvádzanie ručnej výrioby papiera prfe školské výpravy20.4.2016Juraj Tóth20.4.201620.4.201621.4.2016
1071/2016zmluva o spoluprácizabezpečenie programových podujatí v MLD Pribylina20.4.2016Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta č.669, 031 01 Liptovský Mikuláš20.4.201620.4.201621.4.2016
1072/2016zmluva o dielolekársky dozor na programových podujatiach LMR20.04.2016MUDr.Mária Ševčovičová, s.r.o. Moyzesova 173/1, 031 01 Lipt.Mikuláš20.4.201620.4.201621.4.2016
1073/2016zmluva o dielovystúpenie skupiny "Grupa mocneho uderženia" dňa 22.5.2016 v MLD Pribylina3.5.2016Mgr.Andrej Gernát3.5.20163.5.20164.5.2016
1074/2016zmluva o dieloprezentácia výstavy ľudových ovčiarskych nástrojov a ukážky hry na nich dňa 22.5.2016 v MLD Pribylina3.5.2016Michal Smetanka3.5.20163.5.20164.5.2016
4/2016zmluva o výpožičkepožičanie zbierkových predmetov na výstavu otvárajte dvere, svadobná rodina4.5.2016stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,námestie SNP 4/A,974 01 Banská Bystrica,IČO:359849534.5.20164.5.20165.5.2016
1075/2016Zmluva o dielo č.50263/10/B/1Reštaurátorské práce Rímskokatolíckeho kostola Všetkých Svätých4.5.2016Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č.6, 814 06 Bratislava , IČO: 31755194, DIČ:20214915604.5.20164.5.20165.5.2016
214/2016zmluva o prenájmenebytový preistor v MLD Pribylina4.5.2016Jana GoIášOVá4.5.20164.5.20165.5.2016
1076/2016kúpna zmluvaObrázky robené paličkovanou čipkou5.5.2016Ľubica Drusková5.5.20165.5.20166.5.2016
D68/2016zmluva č. 375/2016/MŠaKdotácia mesta L.Mikuláš-Mikulášske čriepky1000,005.5.2016Mesto Liptovský Mikuláš,031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:00315524, DIČ: 20210311115.5.20166.5.20167.5.2016
1077/2016zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvanafotenie a spracovanie fotografií do kalendára na rok 201718.05.2016Ivan Kenéz18.5.201618.5.201619.5.2016
MLD 8/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry 12.5.2016Zita Mariášová19.5.201619.5.201620.5.2016
MLD 9/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry355,7510.5.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 19.5.201619.5.201620.5.2016
LHR.1/2016kúpna zmluvazbierkové predmety19.5.2016Ľubomír Mušuta19.5.201619.5.201620.5.2016
1078/2016zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí v MLD Pribylina dňa 22.5.-20160.5.2016Ing.Karol Herian20.5.201620.5.201621.5.2016
1079/2016zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí v MLD Pribylina dňa 22.5.-201620.5.2016Mária Vrabcová20.5.201620.5.201621.5.2016
1080/2016zmluva o dieloúčinkovanie na podujatí v MLD Pribylina dňa 22.5.-201620.5.2016Florián Šavrtka20.5.201620.5.201621.5.2016
1081/2016kúpna zmluvajahňatá 2 ks20.5.2016Dušan Slivka20.5.201620.5.201621.5.2016
1082/2016kúpna zmluvajahňatá 3 ks20.5.2016Marián Petráško20.5.201620.5.201621.5.2016
1083/2016zmluva o spoluprácipráca na hrnčiarskom kruhu v MLD Pribylina20.5.2016Zuzana Štepáneková20.5.201620.5.201621.5.2016
1084/2016zmluva o dielopreparovanie20.5.2016Valentín Janči20.5.201620.5.201621.5.2016
215/2016nájomná zmluvanájom objektov v MLD Pribylina13650,0020.5.2016Miroslav Ilavský, Na pastierskych 171,032 61 Važec,IČO:40000397, IČ DPH SK104509842820.5.201620.5.201621.5.2016
216/2016nájomná zmluvanájom na hrade Likava100,0030.5.2016LIPTOV ACTIVWE, s.r.o. Pod Ostrô 2 034 03 Ružomberok, IČO:44673159, DIČ: 202277881330.5.201630.5.201631.5.2016
5/2016zmluva oobstaraní predaja vecipredaj pamätných mincí17.5.2016Mgr.Rastislav Turňa30.5.201630.5.201631.5.2016
dodatok č.1 k zmluve 3/2016zmluva o výpožičkepožičanie zb.predmetov19.4.2016RGB Liptov, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386, 821 04 Bratislava, IČO:36712850, IČ DPH:SK 202229429619.4.20162.6.20163.6.2016
1087/2016zmuva o dielovystúpenie bábkového súboru Kuk Lipt.Mikuláš6.6.2016Zlatka Melnová6.6.20166.6.20167.6.2016
1088/2016zmuva o dielopredvádzanie remesiel v programe Lipt.Mara-Havránok8.6.2016Peter Kocúr8.6.20169.6.201620.5.2016
1089/2016zmuva o dielopredvádzanie remesiel v programe Stoličné dni Lipt.Mikuláš8.6.2016Peter Kocúr8.6.20169.6.201610.6.2016
1090/2016zmuva o dielopredvádzanie remesiel v programe Stoličné dni Lipt.Mikuláš13.6.2016Martin Tamásfi13.6.201613.6.201614.6.2016
1091/20106kúpna zmluvapredaj 12 ks jahniat13.6.2016Dušan Harman13.6.201613.6.201614.6.2016
1092/2016zmuva o dielopredvádzanie rurčnej výroby papiera14.6.2016Juraj Tóth14.6.201614.6.201615.6.2016
1093/2016zmluva o spolupráciklubová a výstavnýá činnosť OZ Fotoklubu15.6.2016OZ Fotoklub, Námestie Š.N.Hýároša 10 034 01 Ružomberok, IČO:37908251, DIČ:202196868515.6.201615.6.201616.6.2016
MLD 12/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry367,257.6.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 7.6.201620.6.201621.6.2016
MLD 10/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry695,097.6.2016DOLIS, Dominik Vojtek, 956 43 Kšinná 221, IČO:34481672, DIČ:10284739307.6.201620.6.201621.6.2016
1094/2016zmluva o dieloúčinkovanie dňa 10.7.2016 v MLD Prib ylina16.6.2016Florián Šavrtka16.6.201620.6.201621.6.2016
1095/2016zmluva o dieloúčinkovanie dňa 10.7.2016 v MLD Prib ylina16.6.2016Michal Fiľo16.6.201620.6.201621.6.2016
MLD 11/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry14.6.2016Zita Mariášová14.6.201624.6.201625.6.2016
1096/2016Účinná zmluva o združenej dodávke elektrinyodberné miesto Gotický kostol Ludrová21.6.2016SSE, Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH::SK 202010668221.6.201627.6.201628.6.2016
1097/2016dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevayfakturovanú elektrinu27.6.2016SSE, Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,IČO:36403008,DIČ:2020106682,IČ DPH::SK 202010668227.6.201627.6.201628.6.2016
1098/2016zmluva o dieloarcheologický výskum - Ploštín "Rohačka"29.6.2016Archeovýskum,s.r.o.,Majeríkova 1215/1, 031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:46570870, DIČ :202347524529.6.201629.6.201630.6.2016
1099/2016zmluva o spoluprácipráca na hrnčiarskom kruhu v MLD Pribylina30.6.2016Zuzana Štepáneková30.6.201630.6.20161.7.2016
1100/2016zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniekpre program "Pod hviezdami" v MLD Pribylina dňa 10.7.2016 29.6.2016Kultúrny dom A.Hlinku,a.s., A.Bernoláka 1,034 01 Ružomberok,IČO:36010456,DIČ:2020431325229.6.201630.6.20161.7.2016
1101/2016zmluva o spoluprácipredpredaj vstupeniek pre program "Pod hviezdami" v MLD Pribylina dňa 10.7.2016 350,0030.6.2016Informačné centrum mesta L.Mikuláš, N8m.mieru 1, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:31903339,DIČ:2020577669, IČ DPH:SK202057766930.6.201630.6.201630.6.2016
1102/2016Zmluva o dielomoderovanie programu "Pod hviezdami" dňa 10.7.2016 v MLD Pribylina8.7.2016Danica Jurčová8.7.20168.7.20169.7.2016
D69/2016Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.16-43000731Festival pod Sidorovom45007.7.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:424189337.7.20168.7.20169.7.2016
D70/2016Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.16-43000729Ludrovský festival4000,007.7.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:424189337.7.20168.7.20169.7.2016
D71/2016progr.podujatie "Pod hviezdami"progr.podujatie "Pod hviezdami"100,007.7.2016Hoško,a.s.,Priemyselná 220/2,033 01 Podtúreň, IČO:31660168 ,DIČ:20204297087.7.20168.7.20169.7.2016
1103/2016zmluva o spoluprácidobrovoľnícka činnosť v areáli archeoskanzenu Havránok8.7.2016Slovenský skauting , 25.zbior VODOPÁD Žilina,Legionárska 21, 010 01 Žilina, IČIO:37804901 8.7.20168.7.20169.7.2016
1104/2016zmluva o dielopredvádzanie kováčskeho remesla12.7.2016Martin Moravčík12.7.201614.7.201615.7.2016
1105/2016zmluva o dielomoderovanie programu Festivalu pod Sidorovom12.7.2016Igro Litva12.7.201614.7.201615.7.201615.7.2016
1106/2016zmluva o dielopredvádzanie rezbárskeho remesla12.7.2016Ľubomír Šida12.7.201614.7.201615.7.2016
1107/2016zmluva o dielopredváídzanie remenárskeho remesla12.7.2016Ján Kúkol12.7.201614.7.201615.7.2016
1108/2016zmluva o dielopredvádzanie rezbárskeho remesla12.7.2016Ján Drugaj12.7.201614.7.201615.7.2016
1109/2016zmluva o dielopredvádzanie paličkovania,tkania a plstenia vlny12.7.2016Ľubica Drusková12.7.201614.7.2016
1110/2016zmluva o dielopredvádzanie tradičných jedál s ochutnávkou12.7.2016Mgr.Ľubica Drusková12.7.201614.7.201615.7.2016
1111/2016zmluva o spolupráciučinkovanie v programe Liptovská svadba13.7.2016 Lucia Uhríková+Michal Stano13.7.201615.7.201616.7.2016
1112/2016zmluva o dielofotografovanie na podujatí Liptopvská svadba18.7.2016Mária Škutová18.7.201618.7.201619.7.2016
MLD 15/2016Zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry 15.7.2016Lenka Jankuliaková15.7.201618.7.201619.7.2016
1113/2016zmluva o dieloúčinkovanie V MLD Pribylina14.7.2016Štefan Vician14.7.201618.7.201619.7.2016
1114/2016zmluva stráženie MLD PribylinaBB Security s.r.o.,a.Bernoláka č.2,Michalovce 07101,IČO:47237651,DIČ:2023420135 ,IČDPH:SK202342013519.7.201620.7.201621.7.2016
1115/2016zmluva o dielopredvádzanie kováčstva dňa 25.7.201620.7.2016Martin Moravčík20.7.201620.7.201621.7.2016
5/2016zmluva o výpožičke zbierkových predmetov28 ks Ľudové drevené plastiky20.7.2016Obec Lúčky, IČO:31558320.7.201620.7.201621.7.2016
1116/2016výpožičná zmluvalavice a stoly15.7.2016Michal Vejo15.7.201620.7.201621.7.2016
1117/2016zmluva o dielopredvádzanie peráce na hrnčiarskom kruhu na podujatí dňa 30.7.2016 Archeoskanzen Havránok-Lipt.Mara25.7.2016Zuzna Štepáneková25.7.201626.7.201626.7.2016
1118/2016Dohoda o spolupráciorganizovanie podujatia "Od Keltov po stredovek"25.7.2016Obec Lipt.Sielnica, IČO:0031541925.7.201626.7.201627.7.2016
1119/2016zmluva o dodávkemobilné kabínky168,0025.7.2016TOI TOI&DIXI,Stará Vajnorská 374, 831 04 Bratislava IČO:36383004, IČ DPH:SK202009780525.7.201626.7.201627.7.2016
1120/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek21.7.2016Miroslav Krédl21.7.201626.7.201627.7.2016
1121/2016zmluva o dielomoderovanie programu Od Keltov po stredovek21.7.2016Ladislav Ambruž21.7.201626.7.201627.7.2016
1122/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek21.7.2016Peter Kocúr21.7.201626.7.201627.7.2016
1123/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek25.7.2016Peter Matoušek25.7.201626.7.201627.7.2016
1124/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek25.7.2016Mgr.Lucia Benedeková, PhD25.7.201626.7.201627.7.2016
1125/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek26.7.2016Jozef Chudáčik26.7.201628.7.201629.7.2016
1126/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek28.7.2016Mgr.Boris Stoklas28.7.201628.7.201629.7.2016
1127/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Od Keltov po stredovek28.7.2016Mgr.Nikola Nemečková28.7.201628.7.201629.7.2016
1128/2016zmluva o dielousporiadateľská služba na podujatí "Od Keltov po stredovek"28.7.2016Marek Lovich28.7.201628.7.201629.7.2016
1129/2016zmluva o dielozdravotná služba na podujatí "Od Keltov po stredovek"29.7.2016Pavol Cesnak29.7.201629.7.2016
D72/2016dohoda č.37/§51/2016absolventská prax od 1.8.2016-31.1.201726.7.2016Úrad práce soc.vecí a rodiny, Nám.Slobody 9 Ružomberok, IČO:3079453626.7.201628.7.201629.7.2016
1130/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe v MLD Pribylina8.8.2016Štefan Vician8.8.20168.8.20169.8.2016
1131/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe v MLD Pribylina8.8.2016Martin Moravčík8.8.20168.8.20169.8.2016
1132/2016kúpna zmluva č.Z201619454-Zoriginálne tonerové náplne do tlačiarní3228,009.8.2016PC SEMA,s.r.o. Bôrická cesta 103, 01001 Žiina, IČO:364260419.8.201611.8.201612.8.2016
1133/2016zmluva o komisionálnom predajiWandre card,Wander Book11.8.2016Viera Rajnáková-MARION,Strakova 228/3,811 01 Bratislava IČO:37126792, DIČ:102522762111.8.201612.8.201612.8.2016
1134/2016zmluva o dielohonorár za vystúpenie v programe Ludrovský festival stredovekej kultúry 201612.8.2016.Mgr.Henrieta Eibnerová 12.8.201612.8.201613.8.2016
1135/2016zmluva o dielohonorár za vystúpenie v programe Ludrovský festival stredovekej kultúry 201612.8.2016.Roland Dickmann12.8.201612.8.201613.8.2016
D73/2016D73/2016elektrický sporák15.8.2016Mgr.Martin Krupa15.8.201615.8.201616.08.2016
MLD13/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry -magnetky439,8520.6.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 20.6.201616.8.201617.8.2016
MLD14/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry-zvončeky8.7.2016Jozef Fričovský8.7.201616.8.201617.8.2016
1136/2016zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvaspracovanie pásme "Odkaz Juraja Turzu"15.8.2016Ľubomír Raši,Kpt.Nálepku 1007/4, 031 01 Lipt.Mikuláš15.8.201615.8.201616.8.2016
1137/2016zmluva o dieloúčinkovanie Včelárska nedeľa19.8.2016Milena HUSáRIKOVá19.8.205619.8.201620.8.2016
1138/2016zmluva o dieloúčinkovanie Tkáčska nedeľa18.8.2016Mária Malecká18.8.201619.8.201620.8.2016
1139/2016zmluva o dieloúčinkovanie Tkáčska nedeľa18.8.2016Anna Hládeková18.8.201619.8.201620.8.2016
1140/2016zmluva o dieloúčinkovanie Tkáčska nedeľa18.8.2016Mária Papajová18.8.201619.8.201620.8.2016
MLD15/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry -maľovaný obrázok 15.7.2016Lenka Jankuliaková15.7.201630.8.201631.8.2016
1141/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.08.2016Kliment Ondrejka31.8.20162.9.20163.9.2016
1142/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8..2016Martin Moravčík31.8.20162.9.20162.9.2016
1143/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Ľubica Drusková31.8.20162.9.20163.9.2016
1144/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Mgr.Ľubica Drusková31.8.20162.9.20163.9.2016
1145/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Ľubomír Šida31.8.20162.9.20162.9.2016
1146/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Ján Kúkol31.8.20162.9.20163.9.2016
1147/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Ján Drugaj31.8.20162.9.20163.9.2016
1148/2016zmluva o dieloúčinkovanie v programe Festival pod Sidorovom31.8.2016Igor Litva31.8.20162.9.20163.9.2016
1149/2016zmluva o dieloučinkovanie v programe S deťmi za Keltmi20.9.2016Štefan Sališ20.9.201620.9.201621.9.2016
1150/2016zmluva o dieloúčinkovanie v progerame Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci dňa 25.9.201620.9.2016Dušana Cibulová20.9.201620.9.201621.9.2016
1151/2016Zmluva o spoluprácidobrovoľnícke prác e pri údržbe pamiatkových objektov22.9.2016Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J.Valašťana Dolinského 1 841 02 Bratislava, IČO:30795371, DIČ:2021871610, IČ DPH:SK202187161022.9.201622.9.201623.9.2016
1152/2016Zmluva o dielovykurovanie v Nár.múzeu L.Hrádok v sezóne 2016/201760,0023.9.2016BYP s.r.o. Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36437263, IČ DPH :SK202210045423.9.201623.9.201624.9.2016
1153/2016Zmluva o dielovykurovanie v ČO LM v sezóne 2016/201784,0023.9.2016LMT,a.s.ul.1.mája 43, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:44438982, IČ DPH:SK202271227423.9.201623.9.201624.9.2016
1154/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci dňa 25.9.201623.9.2016Erika Bradiaková23.9.201623.9.201624.9.2016
1155/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci dňa 25.9.201623.9.2016Jozef Bradiak23.9.201623.9.201624.9.2016
1156/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci dňa 25.9.201623.9.2016Martin bradiak23.9.201623.9.201624.9.2016
1157/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úroduv MLD Pribylina dňa 2.10.201626.9.2016Anna Tarageľová26.9.201626.9.201627.9.2016
1158/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úroduv MLD Pribylina dňa 2.10.201626.9.2016Mária Malecká26.9.201626.9.201627.9.2016
1159/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úroduv MLD Pribylina dňa 2.10.201626.9.2016Mária Papajová26.9.201626.9.201627.9.2016
1160/2016Zmluva o dieloúčinkovanie v programe Poďakovanie za úroduv MLD Pribylina dňa 2.10.201626.9.2016Mária Vrabcová26.9.201626.9.201627.9.2016
D74/2016darovacia zmluvakancelársky papier30,1223.9.2016MONDI SCP,a.S.,TATRANSKÁ CESTA 3,034 17 RUžOMBEROK,IČO:3163705123.9.201627.9.201628.9.2016
1161/2016dohoda o spoluprácipri oživovaní expozície v Roľníckom dome vo Vlkolínci28.9.2016Jozef Bradiak28.9.201628.9.201629.9.2016
D75/2016DOHODA č.57/2016/§54-CzKNo poskytnutí fin.prísp. Na podfporu vytvárania pracovných miest8 213,2528.9.2016Úrad práce soc.vecí a rodiny, Nám.Slobody 9 Ružomberok, IČO:3079453628.9.201628.9.201629.9.2016
1162/2016Zmluva o dieloarc heologický výskum na hradisku Rohačka ,podporený Fondom umenia5 000,0028.9.2016Archeovýskum,s.r.o.,Majeríkova 1215/1, 031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:46570870, DIČ :202347524528.9.201628.9.201629.9.2016
1163/2016Zmluva o dielo č.697/2016/OILMR -PD -rekonšrtrukcia rozvodov inžinierskych sietí v MLD Pribylina -areálopvý rozvod vody53160,1226.8.2016Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36398012,IČ DPH: SK202012742826.8.2016zveerejnená na stránke ŽSK 26.8.201627.8.2016
1164/2016Zmluva o dielo č.776/2016/OILiptovské múzeum v Ružomberku -podlaha vo výstavnej sále23313,824.10.2016STAVTOP,s.r.o. Liptovská Osada 695,034 73 Liptovská Osada, IČO:47034068, IČ DPH: SK20237417094.10.20166.10.20167.10.2016
1165/2016Dohoda o spolupráciprevádzkovanie expozíce Baníckeho domu Vyšná Boca6.10.2016Stanislav Švorc6.10.20166.10.20167.10.2016
MLD 16/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry MLD164,002.10.2016Gustáv Virág-Keramika,Czambelova 4 976 13 Slovenská Ľupča, IČO:10831941,DIČ:10291143282.10.201611.10.201612.10.2016
MLD 17/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry MLD311,0020.9.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 20.9.201611.10.201612.10.2016
1166/2016dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1153/2016zmena adresy sídla zhotoviteľa6.10.2016LMT,a.s.ul.1.mája 43, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:44438982, IČ DPH:SK20227122746.10.20166..10.20167.10.2016
D76/2016Dodatok č.1 k zmluve o dotácii č. MK-866/2016/1.1sanácia vlhkosti Zvonice a Vážnice8000,0021.10.2016Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518221.10.201621.10.201622.10.2016
D77/2016Dodatok č.1 k zmluve o dotácii č. MK-866/2016/1.1odstránenie havarijného stavu archeoskanzenu Havránok10 000,0021.10.2016Ministerstvo kultúry SR,Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1.IČO:0016518221.10.201621.10.201622.10.2016
D78/2016zmluva o poskytnutí podporyna opravu hospodárskeho stavu pri dome č.9016 na Vlkolínci25.10.2016Občianske združenie Vlkolínec, IČO:37805380, DIČ:202156802125.10.201625.10.201626.10.2016
D79/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-621-04299Ochrana zb.predmetov plynovaním 8500,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
D80/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-621-04285Reštaurovanie, oprava osobného vozňa Ba/u6 12/8910000,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
D81/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-621-04286Konzervovanie a obnova krytého koča8500,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
D82/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-621-04309Skval.ochr.zb.premetov v exp.a depozitárných prieastoroch 7000,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
D83/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-622-04352Archeol.výskum Rohačka a odborná konferencia7000,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
D84/2016zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.16-630-04312Skval.ochrany zbierok v galérii sakr.umenia Liptova2000,0025.10.2016Fond napodporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893325.10.201625.10.201626.10.2016
MLD18/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry do MLD Pribylina104,5013.10.2016Gustáv Virág-Keramika,Czambelova 4 976 13 Slovenská Ľupča, IČO:10831941,DIČ:102911432813.10.20163.11.20164.11.2016
MLD19/2016zmluva o obstaraní predaja vecisuveníry do MLD Pribylina18.10.201618.10.2016Janka Schvarcbacherová,976 81 Horná Lelota č.794, IČO:17063892 18.10.20163.11.20164.11.2016
1167/2016zmluva o dielosanácia vlhkosti objektu Vážnica a Zvonica L.Maša9142,5710.11.2016ABEJA s.r.o., Komenského 1318/6 Liptovský Mikuláš, IČO:45987190, IČ DPH:SK202318882710.11.201610.11.201611.11.2016
1168/2016zmluva o dielo č.851/2016/OILMR-hrad Likava-sanácia hradného brala -1.etapa45600,004.11.2016Obnova s.r.o., A.Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO:36820652, IČ DPH SK20224375714.11.201610.11.201611.11.2016
D85/2016zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-630-04313skvalitnenie ochrany a zabezpečenia expozície objekte stredovekej kamennwej architektry ranogotickej veži kostola Pammy Márie z Lipt.Mary 3000,0014.11.2016Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893314.11.201621.11.201622.11.2016
D86/2016zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-04400Akvizícia maľovaného salaša od autorky Márie Hrabinskej pre ovčiaersku expozíciu1200,0014.11.2016Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893314.11.201621.11.201622.11.2016
D87/2016zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-04385akvizícia koženej sedacej súpravy z pozostalosti andreja Hlinku 7000,0014.11.2016Fond na podporu umenia,Cukrová 14,811 08 Bratislava&-Staré mesto, IČO:4241893314.11.201621.11.201622.11.2016
1169/2016zmluva o dielovyrobenie 12 ks magnetiek22.11.2016Tatiana Husárová22.11.201623.11.201624.11.2016
217/2016zmluva o výpožičkezapožička nebyt.priest. v ČO L.Mikuláš30.11.2016Lipt.knižnica G.F.Belopotockého Lipt.Mikuláš,Štúrova 56,IČO:36145220, DIČ:202142333830.11.201630.11.20161.12.2016
1/XII2016kúpna zmluvaakvizícia sedačky7.12.2016Iveta Mydlová7.12.20167.12.20168.12.2016
1170/2016kúpna zmluvaakvizícia betlehem6.12.2016Mária Hrabinská6.12.20167.12.20168.12.2016
218/2016zmluva o výpožičkezapožička nebyt.priest. v ČO L.Mikuláš8.12.2016Liptovské kultúrne stredisko, ul.1.mája 196,031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:36145246, DIČ:202014390138.12.20168.12.20169.12.2016
1071/2016zmluva o dielokonzervovanie a obnova koča7458,0013.12.2016Múzeum SNP, Kapitulská 23,975 59 Banská Bystrica, IČO:35986077, DIČ:202144355613.12.201613.12.201614.12.2016
1172/2016dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1084/2016jazvec lesný nevhodný na preparovanie20.12.2016Valentín Janči20.12.201620.12.201621.12.2016
219/2016zmluva o prenájmeobjekt IC Vlkolínec1500,-20.12.2016Pavol Jaňák, Veterná 2051/27, 034 01 Ružomberok, IČO: 46661042, DIČ: 108083165320.12.201621.12.201622.12.2016
220/2016zmluva o prenájmeprietory na prevádzku expozície dobového bývania1,0020.12.2016Občianske združenie Vlkolínec, IČO:37805380, DIČ:202156802120.12.201620.12.201621.12.2016
1073/2016Dohoda o spolupácipri zabezpečovaní návštevníckej prevádzky na Vlkolínci20.12.2016Občianske združenie Vlkolínec, IČO:37805380, DIČ:202156802120.12.201620.12.201621.12.2016
D88/2016zmluva o zverení zhodnotenia majetkuprojektocvá dokumentácia -MLD inžinierske siete30.12.2016Žilinský samosprávny kraj,komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427, DIČ:202162669530.12.201630.12.201631.12.2016
D89/2016darovacia zmluvavyst.súboru Lúčnice250,00REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO:36704393, DIČ:202228012830.12.201630.12.201631.12.2016