Automatické externé defibrillátori na katolíckej univerzite
v Ružomberku