Automatické externé defibrillátory na katolíckej univerzite
v Ružomberku