Žijeme tradíciami: druhý najlepší nástenný viaclistový kalendár Slovenska pre rok 2016

Kalendár Liptovského múzea „Žijeme tradíciami“ bol vyhodnotený ako druhý najlepší viaclistový nástenný kalendár – regióny Slovenska pre rok 2016. Naša vďaka patrí najmä fotografom Ivanovi Kenézovi a Ľubomírovi Schmidovi.

zijeme-tradiciami-najlepsi-kalendar-2016