Zhrnutie procesu participácie_PL_SK_AKADÉMIA TRADÍCIÍ_SK