„Zelenú“ mali deti z materských škôl

Tvorivá dielňa

V mesiaci máj akoby „zelenú“ mali na tvorivých dielňach tí najmenší – čiže žiaci z materských škôl mesta Liptovský Hrádok. Celkovo sa ich z MŠ  zúčastnilo spolu 60.  V Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok sme im pripravili tvorenie na tému „jarné variácie“. Zámer sa naplnil a detičky si vytvorili kohútika – ako „zápich do kvetináča“. Samozrejme k jari neodmysliteľne patrí rozkvitnutý kvietok, ktorý túto formu nadobudol na spomínaných tvorivých dielňach.

Dnes 5.6.2019  naše pozvanie prijali detičky s pani učiteľkami zo Základnej školy s materskou školou Belanská Liptovský Hrádok – z triedy Slimáčiky  v počte 16. Hoci ich trieda má názov slimáčiky,  ich práca bola skôr ako práca včielok. Hoci majú len tri a štyri rôčky ich šikovnosť bola veľká.

Keďže je už jún, svedčí to o tom, že v tomto tvorení pokračujeme aj v tomto mesiaci. Ďakujeme. Fotogaléria je k nahliadnutiu.