Krst knihy: Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy, prehliadka Liptovského múzea záznam z live vysielania 28.10. 2020

Liptovské múzeum v Ružomberku na základe záujmu verejnosti uvádza na svojom facebooku reprízovaný záznam it prenosu z uvedenia knihy PhDr. Martina Krupu “Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy” a z následnej virtuálnej prehliadky vybraných expozícií v jeho sídelnej budove v Ružomberku. Teší nás, že ani v súčasnom komplikovanom období nestrácate záujem o dianie v múzeu. V podobnom duchu sa budeme snažiť pokračovať aj počas doby adventu. Pripravujeme pre Vás niektoré vianočné témy, ktoré dostanú priestor v rámci tvorivých podujatí pod taktovkou múzejnej pedagogičky a kultúrnovýchovnej pracovníčky Mgr. Ľubice Druskovej.

CLOSE
CLOSE