Záverečná tvorivá dielňa

Detičky z Materskej školy Hradná Liptovský Hrádok- trieda „Včielky“  v počte 18 a 2 Mgr. dnes  navštívili Národopisné múzeum Liptovský Hrádok na účelom tvorivej dielne.
Ako pracovali je zachytené v priloženej fotogalérii, ktorú si môžete prezrieť.  
Ukončili tak tvorivé aktivity z cyklu „Jarné tvorenie“  a zároveň aj tvorenie v školskom roku 2018/2019 .

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tvorivých dielní / a nebolo ich málo – za školský rok 2018/2019  sa tvorivých dielní zúčastnilo spolu 795 návštevníkov / chceme úprimne poďakovať a zapriať jednak dobré vysvedčenie, ale  aj pokojné, v zdraví prežité prázdniny.