Z aprílových ekologických dní v múzeu

Apríl v Liptovskom múzeu sa niesol nielen v znamení veľkonočných programov. V ponuke výchovno-vzdelávacích podujatí sme nezabudli ani na to, že mesiac apríl je už viac ako šesť desaťročí venovaný lesom. O ich význame, funkciách, škodlivých činiteľoch (medzi ktoré, žiaľ, patrí aj človek) a dôležitosti ochrany lesov a životného prostredia sa mohli liptovskí školáci dozvedieť viac počas aprílových ekologických dní v priestoroch Liptovského múzea v Liptovskom Mikuláši i Ružomberku.

Pavol Hriadel, kurátor prírodovedných zbierok Liptovského múzea, si pre deti pripravil pútavé rozprávanie o lesoch spojené s obrazovou prezentáciou. Následné interaktívne aktivity boli zamerané na praktické rozlišovanie drevín, ich listov a plodov a rozpoznávanie stôp zvieracích obyvateľov našich lesov. „Našim cieľom bolo, aby si deti uvedomili, ako krehko je v prírode všetko prepojené, aký dôležitý je les pre človeka a aké nebezpečné je ničenie prostredia, ktoré človek nevyhnutne potrebuje k svojmu životu“, zhrnul Pavol Hriadel.

Ekologické dni v Liptovskom múzeu v Ružomberku boli spojené aj s tvorivými dielňami – prácou s odpadovými materiálmi. S využitím nepotrebného novinového papiera, plechoviek či textílií z obnoseného šatstva si deti vyrobili podložky pod poháre či štýlové dózy na ceruzky. Popritom sa dozvedeli o dôležitosti recyklácie odpadu. „Detskí návštevníci si počas ekologických dní v múzeu okrem prednášky a tvorivých dielní prezreli i prírodovedné expozície a aktuálnu výstavu ekologickej fotografie STROM. S tematikou lesov a ekológie sa tak oboznámili v štyroch rôznych formách,“ dodala Ľubica Drusková, kultúrno-výchovná pracovníčka Liptovského múzea v Ružomberku. Pripomenula pritom, že aj jedno z aprílových stretnutí Kreatívne v múzeu malo podtitul „Recy-veci“ a prebehlo tak v kontexte aprílových eko-podujatí v Liptovskom múzeu.

V priebehu apríla navštívilo ekologické dni v Liptovskom múzeu, resp. priamo vo svojej škole, dovedna 385 žiakov z 24 tried základných škôl z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.