Výstava Aj taká bola Veľká noc, 21. 3. – 23. 4. 2017

Sviatky Veľkej noci v sebe spájajú prvky pohanských, židovských i kresťanských tradícií. V rôznych dobách a na rôznych miestach mali a majú svoju charakteristickú podobu. Základnými a najrozšírenejšími veľkonočnými symbolmi sú oddávna voda, zeleň a vajíčko. Voda je symbolom čistoty a zdravia, zeleň predstavuje životnú silu, vo vajíčku je zhmotnený zrod nového života. To všetko ľuďom na konci zimy často veľmi chýbalo. Netrpezlivo očakávali jar a spomínané symboly im mali pomôcť zabezpečiť zdravie, plodnosť i dobrú úrodu v nasledujúcom hospodárskom roku. V nedávnych šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia sa však mnohé v živote ľudí na Slovensku menilo, čoraz viac ich bývalo v mestách, dediny sa modernizovali, prestávalo sa gazdovať. Na vidieku začali obrábať pôdu jednotné roľnícke družstvá. To viedlo aj k obmenám veľkonočných zvykov.

Počas štyroch jarných týždňov (21. 3. – 23. 4. 2017) bude do veľkonočných dekorácií z čias spred niekoľkých desiatok rokov „odetý“ aj interiér vidieckej domácnosti vo výstavných priestoroch Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Kraslice, výšivky, jarné dekorácie, pohľadnice či oblievačkové fotografie z rokov nie takých vzdialených budú pre niekoho nostalgiou, pre iných stále živou tradíciou, pre mnohých však už históriou, keďže Veľká noc napriek svojmu tradičnému základu zaznamenáva neustále premeny. Srdečne všetkých pozývame.