Výsledky okresného kola KMPP 2014

Obvodná polovnícka komora, Slovenský polovnícky zväz v Liptovskom Mikuláši v spolupráci
s Liptovským múzeom v Ružomberku v zriadovatelskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila
v utorok 3. júna 2014 v priestoroch nádvoria a Expozície polovníctva a rybárstva v Múzeu Cierny orol
v Liptovskom Mikuláši okresné kolo Krúžkov mladých priatelov polovníctva – Memoriál Mikuláša Cernotu.

Sútažiaci sútažili v 12 disciplínách: vedomostný test z polovníctva, stopy zveri, dreviny – rastliny,
kynológia, názvoslovie trofejí, názvoslovie zbraní, zoológia, zvuky zveri, trus zveri, strelba zo vzduchovky, azimut a športová disciplína. Deti boli rozdelené do 2 kategórií: A do 6.rocníka ZŠ, B do 9.rocníka ZŠ. Sútaže sa zúcastnilo 8 jednotlivcov z Polovníckeho krúžku pri Liptovskom múzeu.

Poradie jednotlivcov A-kategória:
1. miesto: Sara Grajková (PK pri Lipt. múzeu) – 183 b. z max. počtu 200 bodov
2. miesto: Matej Strelecký (PK pri Lipt. múzeu) – 170,5 b.
3. miesto: Matúš Piovarci (PK pri Lipt. múzeu) – 164 b.

Poradie jednotlivcov B-kategória:
1. miesto: František Mrázik (PK pri Lipt. múzeu) – 173,5 b. z max. počtu 200 bodov

Na záver by som chcel podakovat všetkým sútažiacim, rozhodcom a hlavne sponzorom, ktorí nám venovali
hodnotné ceny.

Ing. Pavol Hriadel
Liptovské múzeum Ružomberok

[prettyfilelist type=“pdf“ filesPerPage=“1″]

[wzslider autoplay=“true“]