KONFERENCIA: VÝSLEDKY NOVÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA STREDNOM SLOVENSKU

Dňa 27.10.2016 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku uskutoční konferencia archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska pod názvom „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“. Konferenciu pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú Liptovské múzeum v Ružomberku, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Gemersko-Malohontské múzeum v Rimavskej Sobote a Kysucké múzeum v Čadci. Prednesené príspevky budú prezentovať celoročné výsledky práce archeológov z múzeí v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, pamiatkových úradov SR, Archeologického ústavu SAV a archeologických spoločností.
Cieľom konferencie je nielen informovať o archeologických výskumoch, ale aj umožniť stretnutie archeológov z rôznych inštitúcií, pôsobiacich pod egídou štátnej a verejnej správy, resp. v oblasti
súkromnej sféry, ktorých činnosť je bezprostredne spojená s archeologickým výskumom a ochranou pamiatok.
 
 Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
 
 pozvánka 1.cdr
 Program konferencie.cdr