VP MÚZEUM AKO HO NEPOZNÁME – KU PF KPEP – 26.9.23 vyhodnotenie

V utorok 26.9. 2023 navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku  študentky 3. ročníka KU PF Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky  so svojou vyučujúcou, aby sa zúčastnili vzdelávacieho programu MÚZEUM AKO HO NEPOZNÁME.

V úvode sme im priblížili históriu múzea, jednotlivé objekty a expozície.

Zamerali sme sa na to, aby sme im zaujímavým, zrozumiteľným a názorným príkladom pomocou exponátov objasnili, čo to múzeum je, aké typy múzeí poznáme, na čo múzeum slúži, čo je jeho hlavnou úlohou, čo sú to zbierky, zbierkový fond, depozitáre, aký je rozdiel medzi expozíciou a výstavou… Priblížili sme im aj jednotlivé pracovné pozície v múzeu, z ktorých si budúce učiteľky niektoré činnosti aj vyskúšali.

Súčasťou tohto programu bola aj prehliadka všetkých expozícií, kde na vystavených exponátoch mali možnosť vidieť výsledky práce niektorých pracovných činností.

 

Ďakujeme im za návštevu a tešíme sa na nich pri ďalších programoch a  podujatiach.