VP Múzeum ako ho nepoznáme 18.10. a VP Prechádzka po lese 19.10.2023

Aj koniec tohto týždňa v Liptovskom múzeu v Ružomberku bol venovaný deťom.

V stredu 18.9. 2023 dve triedy piatakov zo ŽŠ Dončova sa v programe MÚZEUM AKO HO NEPOZNÁME oboznámili so 111 ročnou históriou a jednotlivými objektami Liptovského múzea, zbierkami a jednotlivými pracovnými pozíciami, ktoré v múzeu môžeme nájsť. Pomocou exponátov sme si hravou formou vysvetlili cestu, ako sa z obyčajnej veci môže stať múzejný predmet  a čo všetko musí absolvovať, kým sa dostane na policu v depozitári alebo na výstavu či do expozície.

Vo štvrtok 19.10. 2023 zas predškoláci z MŠ Bystrická cesta, podobne ako pred pár dňami  ich mladší kamaráti, sa v „rozprávkovom lese“ poobzerali po prírode a  objavovali, čo všetko tu môžu nájsť a ktoré zvieratká tu môžu stretnúť.  Povedali sme si a cez rozprávky vysvetlili, ako taký les vzniká, aké stromy tam rastú, čo sme si pomocou hry aj názorne ukázali. V programe pokračovali vymaľovávaním peknej plastickej omaľovánky. Nakoniec si všetci spoločne zaspievali peknú pesničku.

Takže deti  počas návštevy múzea absolvovali vyučovaciu hodinu, v ktorej  bola obsiahnutá prírodoveda, telesná výchova, výtvarná a hudobná výchova.

Ďakujeme všetkým žiakom aj vyučujúcim za návštevu a tešíme sa na stretnutie pri ďalších podujatiach.