VP Malí remeselníci – MŠ Hrboltová – 3.11.2023 – vyhodnotenie

V piatok  3.11.2023 prišli do Liptovského múzea v Ružomberku deti z MŠ Hrboltová na program Malí remeselníci, odohrávajúci sa v expozícii cechov a remesiel.  

Hravou formou riadeného rozhovoru, s použitím obrázkov a zbierkových predmetov sme si vysvetlili pojem remeslo, remeselná výroba a hádali rôzne remeslá. Ukázali sme si pracovné nástroje, ktoré sme sa snažili priradiť k jednotlivým remeslám a remeselníkom.

V krátkej scénke  sme malého remeselníckeho učňa previedli dlhou cestou, počas ktorej sa z učňa a tovariša stane   majster svojho remesla. Potom deti zaspievali peknú remeselnícku pesničku, za ktorú dostali dve remeselnícke omaľovánky. Na záver na odľahčenie sa zahrali  remeselnícke pexeso, kde každá výhra bola odmenená malou sladkosťou.

Po programe sme spoločne s deťmi navštívili ešte dve expozície. V národopisnej sme sa zamerali na hračky, s ktorými sa deti hrávali v minulosti. A v expozícii stredovekých a novovekých dejín sme si pozreli maketu likavského hradu, historické zbrane a „hovoriaci“ obraz mladého Jána Korvína.   

Pani riaditeľke aj deťom  ďakujeme, že aj v takom nepriaznivom počasí pricestovali a navštívili naše múzeum. Tešíme sa na nich pri ďalších podujatiach.