Víkend lesných železníc v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline

Uplynulý víkend, v dňoch 30. 7. a 31. 7. sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline uskutočnilo zaujímavé kultúrne a odborné podujatie s názvom Víkend lesných železníc. Hlavným cieľom iniciátorov akcie – Liptovského múzea a Rajnochovickej lesní železnice bolo zorganizovať vzájomné stretnutie prevádzkovateľov špeciálnych železníc (predovšetkým bývalé lesné a priemyselné úzkokoľajné železnice) na území Slovenska i Českej republiky. Na podujatie okrem hlavných partnerov – Považská lesná železnica (PLŽ) a Rajnachovická lesní železnice prišli zástupcovia 5 ďalších inštitúcií. Kysucké múzeum prevádzkujúce Historickú lesnú úvraťovú železnicu v Novej Bystrici-Vychylovke vybudovanú na pozostatkoch najdlhšej lesnej železnice na Slovensku Kysucko-oravskej lesnej železnice zastupovali historik a kurátor Dokumentačného centra lesných železníc na Slovensku Mgr. Martin Turóci, PhD. a historik a projektový manažér Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia Korytnickej lesnej železnice Ing. Slavomír Kontúr a Martin Baník za občianske združenie Korytnická železnica, ktoré prevádzkuje časť tejto významnej úzkokoľajnej trate. Prišli aj zástupcovia Čiernohronskej lesnej železnice na čele s riaditeľom Ing. Alešom Bílekom a zástupca skanzenu Solvayovy lomy prevádzkovateľa lomovej priemyselnej železnice Ivo Novotný, zástupca OZ zaniknutej trate elektrickej Ľubochnianskej lesnej železnice v Ľubochni Stanislav Kameniar. Ďalší významní hostia boli riaditeľka Národného parku Nízke Tatry Sandra Popelářová, autor filmových dokumentov o PLŽ Ľubor Patsch, zástupca Korytnickej železnice Slavomír Kontúr bol prítomný aj ako autor monografií a článkov o železničkách.
Koloqium zahŕňalo bohatý kultúrny program. Jeho úvodnou častou bola exkurzia s výkladom histórie, aktuálnej prevádzky a budúcich perspektív Považskej lesnej železnice, o ktorých oboznámil riaditeľ Liptovského múzea PaedDr. Michal Kovačic, PhD., zástupca riaditeľa Jiří Přibyl a vedúci prevádzky dráhy PLŽ Ing. Juraj Veselý. Potom nasledovala prehliadka Považskej lesnej železnice a jej dopravného parku, po ktorej sa účastníci stretnutia previezli vlakovou súpravou do skanzenu.
Vyvrcholením prvého dňa podujatia bolo stretnutie a diskusia zástupcov spomenutých inštitúcií prebiehajúca v priestoroch objektu vozárne. Prítomným sa postupne prihovorili zástupcovia všetkých spomenutých úzkorozchodných železníc a prezentovali svoje špeciálne dráhy. Zástupca riaditeľa Liptovského múzea Jiří Přibyl okrem iného priblížil rozdiely v prevádzkovaní tratí in situ a trate, ktorá je súčasťou múzejnej expozície. Súčasne zdôraznil poslanie múzejníkov, aktivistov a dobrovoľných pracovníkov pri zachovávaní týchto technických pamiatok pre ďalšie generácie a ocenil ich prínos. Najprínosnejšou z tohto stretnutia bola vzájomná diskusia, pri ktorej sa pracovníci železníc nevyhli ani reflexii na aktuálne problémy, ktoré trápia prevádzkovateľov všetkých úzkokoľajných turistických železníc. Starostí spojených s prevádzkou týchto železníc rozhodne nie je málo. V praxi zahŕňajú personálne i materiálne otázky. Napríklad zjednodušenie a zjednotenie požiadaviek legislatívneho charakteru na skúšky a odborné spôsobilosti potrebné na personálne zabezpečenie prevádzky. V mnohých prípadoch ide o problémy univerzálne trápiace väčšinu prevádzkovateľov.
Prítomní sa preto zhodli, že do budúcna bude najschodnejšou cestou pri ich riešení vzájomná jednota a spoločný postup. Pevne veríme, že stretnutie „železničkárov“, ktoré sa uskutočnilo v minulý víkend v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline predstavuje iba začiatok a vzájomné schôdzky zástupcov prevádzkovateľov lesných železníc sa budú konať pravidelne. Dúfame, že tak vznikne nová platforma k výmene skúseností, diskusiám a vzájomnej konštruktívnej spolupráci, ktorej praktickými prínosmi bude efektívnejšie riešenie problémov a efektívnejšie prevádzkovanie úzkorozchodných železníc.
V nedeľu 31.7.2022 sa pre verejnosť konali prednášky o PLŽ, pre deti boli pripravené interaktívne aktivity a podujatie navštívili aj reportéri z RTVS a v hlavných správach odvysielali zaujímavú reportáž z tohto podujatia.
Kultúrno – vzdelávacie podujatie „Víkend lesných železníc“ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline je uskutočnené v rámci realizácie projektu „Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.