VERNISÁŽ VÝSTAVY „HMYZ“
A SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Pracovníci NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši pripravili zaujímavú výstavu pod názvom HMYZ. Autor výstavy je pracovník Liptovského múzea v Ružomberku, Mgr. Vladimír Hemala.
Dňa 24. 2. 2020 sa uskutočnila vernisáž pri príležitosti otvorenia výstavy. Medzi hosťami boli zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a tiež laická verejnosť.

K výstave sú pripravené prednášky pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Aktivity nadväzujú na aktuálnu výstavu a sú organizované na objednávku počas celej doby trvania výstavy HMYZ (do 30. 4. 2020) v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Na prednáškach sa deti od autora výstavy Mgr. V. Hemalu dozvedia mnohé zaujímavosti zo života hmyzu. Oboznámia sa aj s technikami zberu, metódami výskumu a spracovania zbierok. Prednášky sú doplnené zábavno-tvorivou aktivitou, v ktorej si deti overia svoje vedomosti.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.