Vernisáž výstavy „Bože, nám pomáhaj majáles začínať“

V sobotu, 12. mája 2018, sa v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Bože, nám pomáhaj majáles začínať“. Je venovaná školskému majálesu (juniálesu) v obci Liptovské Sliače a v tejto téme sa niesol i celý program vernisáže. Otvorila ho Folklórna skupina Sliačanka, ktorej členovia pripravili ukážku piesní a tancov viažucich sa k tejto obyčajovej príležitosti. Medzi návštevníkmi vzbudili veľké nadšenie nielen hudobné a tanečné prejavy účinkujúcich, ale aj ich tradičné odevy, ktoré sa stali ozdobou celého popoludnia. Pozvanie na vernisáž prijala aj samotná autorka výstavy – docentka Margita Jágerová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Návštevníkom fundovane priblížila, ako vôbec vznikla myšlienka zaznamenať a spracovať juniáles v Liptovských Sliačoch, ako prebiehal terénny výskum, ale aj obšírne popísala obsah celej výstavy. Po oficiálnej časti mali všetci zúčastnení priestor dôkladne si celú inštaláciu prezrieť a občerstviť sa pripravenými tradičnými dobrotami. Vernisáž napokon zožala všeobecný úspech a my veríme, že si táto výstava nájde mnoho obdivovateľov nielen v Liptovskom Mikuláši, ale aj v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok, kde bude jej inštalácia pokračovať počas celého leta.