Veľkonočné zvyky v múzeu, 5. 4. 2017

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja)  zrealizovalo 5. 4. 2017 už 13. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie Veľkonočné zvyky a tradície, ktoré svojim zameraním,  tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili deti a žiaci z okolitých dedín – MŠ z Likavky a ZŠ Liptovská Osada. Z ružomberských škôl podujatie navštívili MŠ sv. Lujzy, MŠ Za dráhou, ZŠ a MŠ na Bystrickej ceste, ZŠ Klačno so žiakmi ZŠ Valaské Meziříčí, ZŠ sv. Vincenta, Špeciálna ZŠ,  ZŠ Zarevúca, Gymnázium a  Spojená škola S. Wiatora.

Už niekoľko rokov pravidelne navštevujú podujatie aj klienti TROJLÍSTKA – Centra sociálnych služieb sv. Anny, klienti  CSS – LIKAVA, ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti.

V úvode programu Mgr. Igor Littva, porozprával o jarných  ľudových zvykoch.

V pásme „Vynášanie Moreny“ sa návštevníkom 4 krát už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a  ZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením vedúceho súboru a riaditeľa  Mgr. Littvu spolu s učiteľkou Michaelou Apolenárovou,  s detskou ľudovou hudbou Folklórneho súboru Liptov s primášom Martinom Liptákom. Známe aj neznáme melódie zaspievali dievčatá a zahrali píšťalkári, ktoré s nimi nacvičili učitelia – Mgr. Vladimír Struhár a Mgr. Mária Lofajová.  Súbor účinkoval v 45 minútových  intervaloch, a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s niektorými ľudovými remeslami a prezrieť si výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky drôtovania, zdobenia medovníkov a vajíčok rôznymi technikami (opletané, háčkované, servítkované, voskované,  drôtované, olepované, batikované…), a tiež prípravu veľkonočných symbolických predmetov a suvenírov z papiera a textilu.

Pri vyrezávaní rozličných úžitkových predmetov z dreva videli pri práci rezbára, mohli tiež sledovať paličkovanie, výrobu veľkonočných suvenírov z moosgummi a iných netradičných materiálov. Popri tom si deti mohli vyskúšať tkanie na malých krosienkach či cukrovou polevou ozdobiť medovník, vypáliť si na drevo pekný obrázok alebo si vlastnoručne ozdobiť mydielko.

Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny, klienti Denného stacionára ÚVN v Ružomberku, seniorky, ktoré sa pravidelne už 6 rokov zúčastňujú na tvorivých dielňach z cyklu Múzeum pre seniorov, zapojili sa tiež žiaci zo Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy v Ružomberku a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK  Ružomberku.

Podujatia Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 478 osôb, z ktorých bolo 366 detí a 112 dospelých. V programe účinkovalo 66 ľudí.

Mgr. Ľubica Drusková

kultúrno-výchovný pracovník
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: liptmuzeum@mail.t-com.skkultura.lmr@gmail.com
www.liptovskemuzeum.sk

Foto: z archívu LMR                         Veľkonočné zvyky a tradície – 5 .4. 2017