Včelárska nedeľa 2020

          Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa v nedeľu 19.7.2019 už po 28. krát stalo miestom stretnutia včelárov, spracovateľov a predajcov medu, včelích produktov a včelárskych potrieb. V prostredí múzea v prírode, ktoré evokuje starobylosť tohto ušľachtilého zamestnania, sme pripravili v spolupráci s RZ SZV Žilina zaujímavý program pozostávajúci z prednášok zameraných na všeobecné včelárstvo a chov matiek v podaní Ing. Jána Kopernického  a Gabriela Foťku.  Ing. Michal Mačička si pre návštevníkov  pripravil  film Včely a ľudia.  

          V rámci tohto podujatia sme ocenili jubilantov Rádom Zlatá pribylinská včela za zodpovednú prácu asistenta a lásku k včelám.  Vyhlásili sme výsledky súťaží:  Najlepší pribylinský med a medovina,  Včely očami detí a Fotografickú súťaž. Návštevníci si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti včelárstva vo vedomostnej súťaži Šikovný včelár.

Výsledky senzorického hodnotenia kvality kvetového medu:
1. miesto: Peter Jánošík
2. miesto: Marek Dianiška
3. miesto: Milan Slivka

Výsledky senzorického hodnotenia kvality medovicového medu:
1. miesto: Dominik Majiroš
2. miesto: Roman a Júlia Martinovičovci

Výsledky senzorického hodnotenia kvality medoviny:
1. miesto: Hockicková Margaréta
2. miesto: Dominik Majiroš
3. miesto: Roman a Júlia Martinovičovci

Vyhodnotenie fotografickej súťaže:
1. miesto: Jozef Šabo
2. miesto: Milan Špánik
3. miesto: Lea Mária Hámorníková

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Včely očami dedí
V I. KATEGÓRII – materská škola:

1. miesto: Lívia Bestvinová
2.miesto: MŠ Štefanov nad Oravou
3. miesto: Ninka Riabičová
mimoriadna cena: Barborka Kupcová

V II. KATEGÓRII – 1. stupeň ZŠ: miesto:
1. Laura Balogová
2.miesto: Tamara Zelená
3.miesto: Richard Širák
mimoriadna cena: Alžbeta Koreňová

V III. KATEGÓRII – 2. stupeň ZŠ:
1. miesto: Alžbeta Lojanová
2.miesto: Adelka Franeková
3.miesto: Tatiana Bujková
mimoriadna cena: Bianka Mičejová