Včelárska nedeľa 19.8.2012 v Pribylinskom skanzene

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo dňa 19.8.2012 v rámci pravidelného programového kalendária Múzea liptovskej dediny v Pribyline programové podujatie s názvom Včelárska nedeľa.

Podujatie je organizované už po 20 – ty krát a patrí medzi návštevníkmi najviac obľúbené pravidelne organizované podujatia.

O 10.00 hodine sa odbornou prednáškou RNDr. Tatiany Čermákovej o včelích produktoch začne oficiálny program tohto podujatia. Záujemcovia o odborné konzultácie a poradenstvo dostanú priestor po skončení prednášky a budú sa môcť dozvedieť ďalšie informácie k tejto téme.

O 14.00 hodine vystúpi folklórna skupiny Lúčan z Lúčok s programom „Spevy a tance z pod Choča“.

Pre návštevníkov budú po celý deň pripravené nielen ukážky výroby výrobkov z včelieho vosku, ale budú si môcť aj sami vyskúšať, akí sú zruční vo výrobe týchto produktov. K dispozícii široká ponuka včelárskych potrieb a pomôcok, medu, medoviny a ďalších včelích produktov. Nebude chýbať ani ponuka ľudovoumeleckých výrobkov.

Pre návštevníkov, ktorí sa zaujímajú od dejiny včelárstva na Liptove sme pripravili výstavu „Z dejín včelárstva v Liptove“ a výstavu historických úľov oživenú rozprávaním včelára. Rodiny s deťmi zase môžu stráviť príjemné chvíle riešením „Záhad včelieho úľa“ alebo sa naučiť zdobiť medovníky, či vytvoriť si sviečky z včelieho vosku a suveníry spojené so včelárskou tematikou.

Návštevníkom ukážeme rôzne druhy dobových úľov a porozprávame im zaujímavosti o starom spôsobe včelárenia. Keďže múzeum celoročne ponúka včelársku expozíciu v objekte obecnej školy z Valaskej Dubovej, návštevníci budú môcť zhliadnuť rôzne predmety a pomôcky spojené s tradičným včelárstvom v Liptove. V minulosti sa včeláreniu venovali najmä predstavitelia dedinskej inteligencie – učitelia, ktorí šírili osvetu o priaznivých účinkoch medu na ľudské zdravie. Radi by sme prostredníctvom tohoto podujatia poukázali na fakt, že práve včelárstvo, produkcia medu a rôznych včelích produktov by sa mohla stať jedným z foriem doplnkového zamestnania v tomto regióne a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu Liptova.

Myšlienka organizovania programového podujatia so včelárskou tematikou vznikla pred dvadsiatimi rokmi. Už v začiatkoch organizovania tej akcie vznikla veľmi dobrá spolupráca s Výskumným ústavom živočíšnej výroby, ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov v Liptovskom Hrádku. Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Liptovskom Hrádku Martin Piovarči odviedol veľký kus práce pri organizácii včelárskych nedieľ a zabezpečovaní návštevnícky atraktívnej programovej náplne podujatí (veľmi obľúbená bola voľba kráľovnej medu, ktorá musela byť nielen krásna, ale i znalá vo veciach včelárskych).