Úspech Liptovského múzea a jeho autorov

lmr-autori-4Kniha Prvá svetová vojna a Liptov získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Publikácia vyšla koncom minulého roku pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny v Liptovskom múzeu v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Autor knihy PhDr. Peter Vítek má na svojom konte viac ako 60 publikácií z rôznych oblastí dejín Liptova. Podklady napísaniu knihy o prvej svetovej vojne získaval niekoľko rokov. V matrikách a rôznych archívoch sa mu podarilo vypátrať údaje o padlých, či legionároch z Liptova. Z archívnych fondov Štátneho archívu v Bytči získal cenné informácie najmä o udalostiach a živote ľudí v zázemí. Svoje bádanie doplnil aj štúdiom prameňov v štátnom archíve v L. Mikuláši a údajmi z rôznych dobových, ale aj novších publikácií. Celý text je bohato doplnený odkazmi na pramene a odbornú literatúru a najmä doposiaľ nepublikovanými fotografiami zo zbierok Liptovského múzea v Ružomberku.

Kniha získala cenu Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v kategórii populárno-náučných prác. Cenu si autor prevzal aj s riaditeľom Liptovského múzea Mgr. Martinom Krupom. Ako uviedol Martin Krupa – „Toto ocenenie si vysoko vážime. Je vyjadrením kvality a dobre nastavenej cesty vydávania odborných publikácií a zamerania odbornej a vedecko-výskumnej činnosti, či spolupráce s odbornými inštitúciami. Uznanie od vrcholného reprezentatívneho grémia vnímame ako potvrdenie správnosti zvolenej koncepcie.“

Cenu odovzdali 18.júna 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave v rámci podujatia Historia Magistra, zástupcovia Slovenskej historickej spoločnosti PhDr. Dušan Kováč, DrSc., predseda a PhDr. Eva Kowalská, DrSc., predsedníčka komisie pre výber nominácií na cenu SHS.

[wzslider autoplay=“true“]