Upozornenie pre návštevníkov

Liptovské múzeum v Ružomberku upozorňuje záujemcov o fotografovanie exteriérov a interiérov muzeálnych expozícií, že poplatok za fotografovanie a filmovanie, uvádzaný v cenníku služieb, sa vzťahuje iba na súkromné účely.
Podmienky fotografovania a filmovania na komerčné a im podobné účely je možné v konkrétnych prípadoch stanoviť a upraviť iba právoplatne uzatvorenou zmluvou medzi Liptovským múzeom v Ružomberku a príslušným subjektom.