Ukončenie školského roku…

20.6.2018 sme ukončili školský rok 2017/2018 žiakmi z  Materskej školy Východná, ktorí
v počte 13 absolvovali tvorivú dielňu. Nesmierne si vážime ochotu pani učiteľky, ktorá prijala
pozvanie –  hoci je Národopisné múzeum Liptovský Hrádok  vzdialené cca 14 km.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí aj počas tohto školského roku k nám zavítali na
tvorivé dielne a ich počet veru nebol malý.
Od septembra 2017 po jún 2018 celkový počet bol 1.111 návštevníkov.  Aká pekná číslovka!
Všetkým prajeme úžasne krásne prázdniny.