Tvorivé dielne v TROJLÍSTKU

Vo štvrtok 24.8.2017 v dopoludňajších hodinách dve pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) opäť navštívili klientov Centra sociálnych služieb  TROJLÍSTOK na  Riadku 8, ku ktorým  chodia už niekoľko rokov, aby s nimi spolu  so sociálnymi pracovníčkami  v rámci precvičovania jemnej motoriky absolvovali tvorivú dielňu. Táto bola tento krát zameraná na recyklovanie  drevených štipcov na prádlo, z ktorých sa vyrábali krásne a zaujímavé predmety – kvetináč, podložky pod hrniec, servítnik, tužkovník  a krížik. Klienti, či už tí aktívne pracujúci, alebo  tí pasívne prizerajúci, sa na naše príležitostné tvorivé dielne vždy tešia , o čom svedčí aj ich záujem  vidieť a naučiť sa niečo nové.

 Foto: z archívu LMR                         Tvorivá dielňa v TROJLÍSTKU 

Mgr. Ľubica Drusková
kultúrno-výchovný pracovník 
Liptovské múzeum v Ružomberku
Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Tel.: 044/432 24 68, +421 907 847 232
E-mail: liptmuzeum@mail.t-com.skkultura.lmr@gmail.com 
www.liptovskemuzeum.sk