34 Tvorivá dielňa k MDŽ 5.3. 2020 Národopisné múzeum Liptovský Hrdáok