TS – Za bránami múzea-17.5.2019 – Medzinárodný deň múzeí

Názov podujatia :                 ZA BRÁNAMI MÚZEA – vyhodnotenie podujatia
                                               18. máj – Medzinárodný deň múzeí
Dátum podujatia :                17.5. 2019       
Usporiadateľ:                        Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Miesto konania:                   Liptovské múzeum v Ružomberku

V piatok 17.5.2019 pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí (18.5.) pripravili pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku  (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pre žiakov základných škôl vzdelávací program ZA BRÁNAMI MÚZEA . ktorého sa  zúčastnili žiaci zo ZŠLiptovský Štiavnica  so svojimi vyučujúcimi.

Najskôr sa v prednáške historičky Mgr. Viery Kunovej  dozvedeli o Liptovskom múzeu, o jeho jednotlivých zariadeniach a expozíciách, aj čo-to z jeho histórie. Zistili, že v múzeu  sa dá objaviť veľa zaujímavého – spoznať zabudnuté výrazy, pochopiť staré pojmy, oživiť príbeh starobylých predmetov,….

Potom im boli teoreticky, ale aj prakticky priblížené niektoré pracovné pozície a  zákulisná činnosť v múzeu, o ktorej žiaci, ba ani mnohí dospelí bežne nevedia.

Od pani Mariany Murčekovej sa dozvedeli, ako pracuje dokumentátor, ako sa z obyčajnej, starej a mnoho krát pre nás už nepotrebnej veci  stane muzeálny predmet a tiež o jeho „putovaní“, kým sa dostane do depozitára alebo na výstavu. 

Spomenutá im bola tiež pracovná pozícia lektora, kultúrno-výchovného pracovníka a informačníého technika.

Výtvarníčka a reštaurátorka textilu Mgr. Beata Vrlíková   hovorila o svojej práci pri inštalovaní výstavy a tiež o úprave, čistení a ošetrovaní krojov či starých historických textílií.

Žiakov zaujala aj ukážka výroby jemnej ručne paličkovanej čipky,  ktorú predvádzala  pani Ľubica Drusková – zároveň pracovníčka ekonomického oddelenia múzea. Paličkovaná čipka v minulosti bola využívaná  ako súčasť kroja.

Prácu konzervátora  predstavil pán Pavol Lofaj, ktorý porozprával o čistení, úprave a konzervovaní drevených plastík. 

Knihovníčka Mgr. Janka Saganová ich oznámila s prácou a činnosťou muzeálnej knižnice. Vysvetlila, akým spôsobom a na aké účely môžu žiaci a verejnosť využívať odbornú literatúru.  Poukázala na staré, vzácne historické knihy a záznamy….

O tom, že sa žiakom aj učiteľkám podujatie  páčilo,  svedčil aj ich záujem a otázky na pracovníkov. Z múzea odchádzali veĺmi spokojní.

 

Foto: z archívu LMR