TS z podujatia Hasičská nedeľa 2019

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa 28. júla 2019 uskutočnil ďalší ročník podujatia Hasičská nedeľa. Podujatie sa nieslo v duchu oslavy činnosti dobrovoľných hasičských zborov, súčasne aj v duchu nostalgie   rodákov zo zatopenej obce Sokolče.

Program uplynulého dňa bol zahájený stretnutím rodákov z obce Sokolče, ktoré otvorili svojim príhovormi riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku PhDr. Martin Krupa a pán Ľudko Petráš. Po rozoznení sokolčianskeho zvona, predpoludnie spestrila spevácka skupina Sliačania z Liptovských Sliačov doplnená o inštrumentalistov z dolnoliptovských obcí Vlkolínec a Biely potok, ktorí svojou hrou na fujary potešili srdcia nejedného diváka.

Popoludnie patrilo dobrovoľným hasičským zborom. Týmto spôsobom  chceli príslušníci Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš oceniť a vyzdvihnúť prácu DHZ, pretože nebývajú iba teoretikmi, no často aj aktívne zasahujú v krízových situáciách. Hasičskej nedele sa zúčastnili dobrovoľné hasičské zbory z nasledovných obcí Liptova  –Pribylina, Liptovská Kokava, Vavrišovo, Liptovský Peter, Jamník, Liptovská Porúbka, Malužiná, Liptovský Trnovec, Východná, Hybe a  Liptovský Hrádok. Nechýbal zahraničný účastník, konkrétne SDH z obce Ropice (ČR).

Po slávnostnom sprievode a nástupe DHZ nasledovali príhovory zúčastnených a ocenenie jubilanta Pavla Holbusa. Podujatie vyvrcholilo netradičnou súťažou hasičských družstiev o richtársku palicu pod moderátorskou taktovkou riaditeľky OR HaZZ Liptovský Mikuláš pplk. PhDr. Evy Krajčiovej. Do súťaže sa zapojilo 11 súťažných hasičských skupín, ktoré si v jednotlivých disciplínach preverili nie len svoje schopnosti a zručnosti, ale aj schopnosť tímovej spolupráce.

Po vyhodnotení výsledkov, prebehlo ocenenie najúspešnejších hasičských družstiev: na treťom mieste sa umiestnil domáci DHZ Pribylina, na druhom mieste skončil DHZ z obce Východná a víťazom súťaže o richtársku palicu sa stal DHZ z Jamníka.

Poobedňajší program spestril Mestský dychový orchester z Liptovského Mikuláša. Počas celého dňa mohli návštevníci vidieť ukážky hasičskej techniky, či už priamo v teréne, alebo v priestoroch vozárne z Malužinej, ktorá je objektom MLD v Pribyline.

Podujatie bolo ukončené v príjemnej a priateľskej atmosfére s prianím ďalších úspešných ročníkov Hasičskej nedele.