Vianočné zvyky a tradície v liptovskom múzeu

V Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) sa dňa 5.12.2018 konal štrnásty ročník vianočného kultúrno – výchovného podujatia pod názvom  „Vianočné zvyky a tradície“, ktorým sa Liptovské múzeum zapojilo do aktivít v rámci Ružomberského adventného kalendára 2018.. Na podujatí,  tak ako po minulé roky, účinkovali deti  z  Detského  folklórneho  súboru  Liptáčik  a Základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby pod vedením Mgr. Igora Littvu  a učiteľky tanca Daniely Blaškovej so sólistami   FS Liptov Jánom Tomášom Reisingerom , Romanom Húšťavom a Natáliou Hollou.. Spevácku zložku vedie p. učiteľa Lofajová.  Program sprevádzala detská ľudová hudba pod vedením p. učiteľa Mgr. Vladimíra Struhára  s primášom folklórneho súboru Liptov Martinom Liptákom, DiS.art. – spolu so žiakmi ZUŠ.

V programe, ktorý sa pre prihlásené   skupiny návštevníkov opakoval každých 45 minút, vystupovala aj nová postavička – malý drevený Janko. Formou tanečných kreácií sa  zúčastnení oboznámili s mýtickými postavami – s čertom, strigou, Katarínou, Barborkou a Luciou, s ľudovými zvykmi  na Ondreja, v období adventu či Vianoc, s vinšami a koledami. Počas programu  prišiel aj čert a  samozrejme aj Mikuláš , ktorý obdaroval niektoré deti cukríkmi.

Po programe mohli detskí návštevníci nielen vidieť,  ale i zakúpiť si vianočné suveníry  a  výrobky zručných remeselníkov a výrobcov – ozdobné aj úžitkové predmety z plstenej vlny a patchworku… Videli pracovať rezbárov, drotárku, aj paličkárku pri zhotovovaní krehkej paličkovanej čipky, videli ukážky tkania na malých krosienkach , hrebeňoch a rámikoch …Niektoré činnosti si deti aj vyskúšali.   Na  vianočnom podujatí už tradične nesmela chýbať ani praktická ukážka pečenia vianočných oblátok, ktoré prezrádzala úžasná vôňa hneď pri vstupe do múzea.

Návštevníci múzea si na podujatí mohli aj zakúpiť rôzne vianočné predmety a suveníry od ostatných  výrobcov  (výrobky z drôtu, z papiera, z dreva, textilu, vyzdobené ikebany a vianočné dekorácie z prírodného materiálu  a podobne).

Svoju tvorivú prácu a výrobky  predstavili aj žiaci zo ZŠ sv. Vincenta, SZUŠ DOTYK, ako aj klienti z Centra sociálnych služieb TROJLÍSTOK v Ružomberku a Denného stacionára Ústrednej vojenskej nemocnice . Svojou kreatívnou činnosťou sa na podujatí prezentovali aj niektoré dámy, ktoré sa  niekoľko rokov  pravidelne každý pondelok v múzeu  aktívne zúčastňujú  tvorivého podujatia s názvom Múzeum pre seniorov.

Podujatie Vianočné zvyky a tradície bolo ďalším podujatím Liptovského múzea v Ružomberku, ktoré bolo zaradené do programu Ružomberského adventného kalendára 2018. Zúčastnili sa ho deti z materskej školy na Bystrickej ceste, MŠ na Hrabovskej ceste, MŠ sv. Lujzy a Súkromnej materskej školy Taktiež žiaci zo ZŠ Likavka, ZŠ na Bystrickej ceste, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Dončova, Špeciálna základná škola  ba prišli aj žiaci zo ZŠ vo sv. Kríži a  študenti zo Spojenej školy S. Viatora .