TS – Vianočné nebo – vyhodnotenie 12.12. 2019

Miesto konania:                    Liptovské múzeum v Ružomberku
Názov podujatia :                  VIANOČNÉ NEBO – vyhodnotenie
Usporiadateľ:                         Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :                 12.12. 2019         o 10.00 hod.
Miesto konania:                    Liptovské múzeum v Ružomberku

Vo štvrtok  12.12. 2019 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku konal už po deviaty krát  vianočný kultúrny Program troch generácií – VIANOČNÉ NEBO, ktorým múzeum prispelo k aktivitám v rámci  Ružomberského adventného kalendára 2019.

Tak ako každý rok, aj teraz v ňom účinkovali  deti zo Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy v Ružomberku, ktoré pod vedením pani riaditeľky Mgr. Adely Kudličkovej  zaspievali krásne koledy, vinše a predviedli krátku scénku  Vianočná večera.

Po nich  mladí dospelí klienti z Centra sociálnych služieb – TROJLÍSTOK zahrali krátke dramatické pásmo  Koledníci .

Ako tretí so svojou scénkou Posedenie s deduškom a koledami   vystúpili seniori z Centra sociálnych služieb  LIKAVA z Likavky, ktoré s nimi nacvičila p. PhDr. Janka Kuffová, PhD. V ich programe zavítal medzi divákov aj Mikuláš s čertom, ktorí divákov ale aj účinkujúcich obdarovali sladkým cukríkom.

Myslíme si, že je potrebné poďakovať a vyzdvihnúť mravenčiu prácu  učiteľov a sociálnych pracovníčok so svojimi zverencami, výsledkom ktorej bol krásny a emotívny program.

Teší nás, že programu, v ktorom účinkovalo takmer 40 ľudí,  sa so svojimi p. učiteľkami zúčastnili žiaci zo ZŠ Dončova , deti MŠ a tiež klienti CSS LIKAVA.

Program videlo spolu 140 ľudí.

 Foto: z archívu LMR