TS – Vianočné nebo v múzeu vyhodnotenie

Názov podujatia :              VIANOČNÉ NEBO V MÚZEU
Usporiadateľ:                    Žilinský samosprávny kraj 
                                          Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :             12.12. 2017           o 10.00
Miesto konania:                Liptovské múzeum v Ružomberku

V utorok 12.12. 2017 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) konal už po siedmy krát  vianočný kultúrny Program troch generáciíVIANOČNÉ NEBO, ktorý bol zaradený do Ružomberského adventného kalendára.

Tak, ako každý rok, aj teraz v ňom účinkovali  deti zo Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy v Ružomberku, ktoré pod dirigentskou paličkou pani učiteľky Mgr. Evky Baranovej  zaspievali krásne piesne s vianočnou tematikou a predviedli krátku scénku na motívy známej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Po nich  mladí dospelí klienti z Centra sociálnych služieb – TROJLÍSTOK zahrali rozprávku MRÁZIK. Ako tretí so svojimi koledami a vinšami vystúpili seniori z Centra sociálnych služieb  LIKAVA z Likavky.

Myslíme si, že je potrebné poďakovať a vyzdvihnúť mravenčiu prácu  učiteľov a sociálnych pracovníčok so svojimi zverencami, výsledkom ktorej bol krásny a emotívny program.

Po prvý krát v programe účinkoval aj pozvaný hosť – Detský folklórny súbor Belanček z Bieleho Potoka.  Celá sála sa ozývala krásnym spevom a hrou detských heligonkárov a ostatných muzikantov. Nechýbali ani husle či fujary.

 

Po programe zavítal medzi divákov aj Mikuláš – ktorý však neprišiel s berlou a mitrou, ale bol oblečený tak, ako v časoch, keď naozajstný sv. Mikuláš  chodil po svete.  Všetkých účinkujúcich, ale aj divákov obdaroval sladkým cukríkom.

Teší nás, že programu, v ktorom účinkovalo takmer 70 ľudí,  sa zúčastnili diváci v hojnom počte (130 ľudí) – boli tu deti z MŠ  na Bystrickej ceste, z MŠ Š. Moyzesa, žiaci zo ŽŠ Zarevúca , ba so svojimi učiteľkami prišli pozrieť aj žiaci zo ZŠ v Ľubochni a klienti CSS Trojlístok na Riadku 8.

Mgr. Ľubica Drusková                

Foto: z archívu LMR