TS – Veľkonočné zvyky a tradície v LMR 21.3. 2018 – vyhodnotenie

Názov podujatia :                    VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE – vyhodnotenie
Usporiadateľ:                           Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :                    21.3. 2018                
Miesto konania:                       Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja)  zrealizovalo 21.3.2018 už po 14. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie „Veľkonočné zvyky a tradície“, ktoré svojim zameraním,  tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili deti a žiaci z okolitých dedín – MŠ z Likavky, MŠ z Liskovej, ZŠ Ľubochňa. Z ružomberských škôl podujatie navštívili – MŠ na Hrabovskej ceste, MŠ  Montessori Malé Tatry, ZŠ a MŠ na Bystrickej ceste, ZŠ Dončova, Spojená škola-Špeciálna ZŠ  a ZŠ Zarevúca,. Podujatie navštívili aj klienti Centra sociálnych služieb – LIKAVA , klienti Denného stacionára Ústrednej vojenskej nemocnice,  ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti.

V úvode programu Mgr. Igor Littva, porozprával o jarných  ľudových zvykoch.

V pásme „Vynášanie Moreny“ sa návštevníkom 3 krát už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a  ZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením vedúceho súboru a riaditeľa  Mgr. Littvu  spolu s detskou ľudovou hudbou Folklórneho súboru Liptov s primášom Martinom Liptákom. Známe aj neznáme melódie pri vynášaní Moreny zaspievali dievčatá aj chlapci, k tomu im zahrali malí píšťalkári a heligónkár . Hudobné pásmo s deťmi nacvičili učitelia – Mgr. Vladimír Struhár a Mgr. Mária Lofajová. Súbor účinkoval v 45 minútových  intervaloch a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s niektorými ľudovými remeslami a prezrieť si výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky drôtovania, zdobenia medovníkov a vajíčok rôznymi technikami – (opletané, háčkované, servítkované, voskované,  drôtované, olepované, batikované,…), tiež prípravu veľkonočných symbolických predmetov a suvenírov z papiera a textilu.

Pri vyrezávaní rozličných úžitkových predmetov z dreva videli pri práci rezbárov. mohli sledovať paličkovanie, výrobu veĺkonočných suvenírov z netradičných materiálov. Popri tom si  deti mohli vyskúšať tkanie na malých krosienkach, vyrobiť si suvenír alebo cukrovou polevou ozdobiť si medovník. Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny 4 , klienti Denného stacionára ÚVN v Ružomberku,  seniorky, ktoré sa pravidelne už 7 rokov zúčastňujú na tvorivých dielňach z cyklu Múzeum pre seniorov, zapojili sa tiež žiaci zo Základnej školy sv, Vincenta, žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Ružomberku a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK  Ružomberku

Podujatia Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 469 osôb, z ktorých bolo 362 detí a 107 dospelých. V programe účinkovalo 67 ľudí

Foto: z archívu LMR                       Veľkonočné zvyky a tradície – 21.3.2018