TS – Veľkonočné zvyky -a tradície 10.4.2019

Názov podujatia :                 VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE – vyhodnotenie
Usporiadateľ:                       Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :                10.4. 2019                
Miesto konania:                   Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja)  zrealizovalo 10.4.2019 už po 15. krát kultúrno-vzdelávacie podujatie „Veľkonočné zvyky a tradície“, ktoré svojim zameraním,  tak ako po iné roky, bolo primárne určené žiakom základných aj materských škôl. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili deti a žiaci z okolitých dedín – MŠ z Liskovej, ZŠ Ľubochňa, ba prišli aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Sučanoch. Z ružomberských škôl podujatie navštívili – MŠ A. Bernoláka, Súkromná materská škola, ZŠ Dončova, Spojená škola-Špeciálna ZŠ . Podujatie navštívili aj klienti Denného stacionára Ústrednej vojenskej nemocnice,  ale aj jednotliví návštevníci z radov širokej verejnosti.

V úvode programu Mgr. Igor Littva, porozprával o jarných  ľudových zvykoch, tancoch a ľudových hudobných nástrojoch.

V pásme „Vynášanie Moreny“ sa návštevníkom 3 krát už tradične predstavili deti z Detského folklórneho súboru Liptáčik a  ZUŠ ľudového tanca a hudby pod vedením vedúceho súboru a riaditeľa  Mgr. Littvu  spolu so zástupcami detskej ľudovej hudby Folklórneho súboru Liptov s primášom Martinom Liptákom. Známe aj neznáme melódie pri vynášaní Moreny zaspievali dievčatá aj chlapci, k tomu im zahral píšťalkár  a heligónkár. Hudobné pásmo s deťmi nacvičili učitelia – Mgr. Vladimír Struhár a Mgr. Mária Lofajová. Súbor účinkoval v 45 minútových  intervaloch a tak celý program mali možnosť vidieť všetci návštevníci tohto podujatia.

Počas celého dopoludnia návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s niektorými ľudovými remeslami a prezrieť si výrobky ľudových výrobcov s veľkonočnou tematikou a praktické ukážky drôtovania, zdobenia medovníkov a vajíčok rôznymi technikami – (opletané, háčkované, servítkované, voskované, drôtované, olepované, batikované,plstené, špagátované,…), tiež prípravu veľkonočných symbolických predmetov a suvenírov z papiera , textilu, moosgummi a iných materiálov.

Pri vyrezávaní rozličných úžitkových predmetov z dreva videli pri práci rezbárov, mohli sledovať paličkovanie, výrobu veĺkonočných suvenírov z netradičných materiálov. Popri tom si  deti mohli vidieť a vyskúšať tkanie na špeciálnych  hrebeňoch, vyrobiť si suvenír,  ozdobiť si vajíčko,…. Svojimi výrobkami a zručnosťou sa na podujatí prezentovali aj klienti CSS – TROJLÍSTOK sv. Anny 4 , klienti Denného stacionára ÚVN v Ružomberku,  seniorky, ktoré sa pravidelne už 8 rokov zúčastňujú na tvorivých dielňach z cyklu Múzeum pre seniorov, zapojili sa tiež žiaci zo Základnej školy sv, Vincenta, žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Ružomberku a Súkromnej základnej umeleckej školy DOTYK  Ružomberku

Podujatia Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu sa zúčastnilo celkom 266 osôb, z ktorých bolo 197 detí a 69 dospelých. V programe účinkovalo 74 ľudí.

Foto: z archívu LMR                       Veľkonočné zvyky a tradície – 10.4.2019