TS – TD z MpS – 11.2.2019

Názov podujatia :  PRÁCA S PEDIGOM – tvorivá dielňa z cyklu Múzeum pre seniorov
Usporiadateľ:        Žilinský samosprávny kraj
                              Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia : pondelok 11.2. 2019
Miesto konania:    Liptovské múzeum v Ružomberku

Pozývame Vás a všetkých záujemcov do Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na ďalašiu tvorivú dielňu pre verejnosť z cyklu Múzeum pre seniorov, ktorá sa uskutoční  v pondelok  11.2.2019 v obvyklom čase, t.j od 9.00 do 11.00 hodiny.

Vstupné na tvorivú dielňu je 0,50€/os. 

Nakoľko budeme znovu pedigovať a zhotovíme si košíky na  veľkonočné vajíčka, je potrebné priniesť si materiál a pomôcky : pedig (2,25 mm a 1,5 mm), šénu,  kliešte (nožnice), nádobu na vodu (lavór), šidlo (ihlicu),  uterák,  dno košíka z preglejky  s navŕtanými dierkami (nepárny počet),  korálky s väčšou dierkou,  ozdobnú stuhu, …

Na poslednom stretnutí 1.2.2019 sme pracovali s materiálom  (moosgummi a foamiran), z ktorého sme vyrábali pekné tulipány a dekoračné  taštičky zdobené veľkonočnou tematikou.

Veríme, že si nájdete čas a v pondelok 11.2.2019 prídete medzi nás. Vítaný je každý, kto má náladu a chuť kreatívne strávit  príjemné dopoludnie v múzeu.

Foto: z archívu LMR TD MpS – Tvorenie z moosgummi a z foamiranu