2 TD MpS – Voskovanie madeirových vajíčok 9.3.2020