TS – TD MpS – Špagátové dekorácie – 9.9.2019

Názov podujatia :      ŠPAGÁTOVÉ DEKORÁCIE – tvorivá dielňa
                                  z cyklu Múzeum pre seniorov
Usporiadateľ:           Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :    pondelok 9.9. 2019
Miesto konania:       Liptovské múzeum v Ružomberku

V pondelok 2.9. 2019 sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) opäť zišli kreatívne dámy na pravidelnej tvorivej dielni pre verejnosť pri práci so špagátom, vlnou a iným materiálom.

Najbližšie kreatívne stretnutie bude v pondelok 9.9. 2019 v obvyklom čase, od 9.00-11.00 hodiny. Budeme pokračovať v zhotovovaní špagátových dekorácií. Je potrebné priniesť si materiál a pomôcky – špagát, jutu, euroobal, ceruzku, nožnice, drôt, fľašu, disperzné a silikónové lepidlo, štetec, tavnú pištoľ, kartón, korálky, (ozdoby – kvietky, krajku, stuhu,….)

Vítaný je každý, kto má čas a chuť v múzeu stráviť príjemné tvorivé dopoludnie. 

Foto: z archívu LMR                              KvM – Špagátovanie – 2.9.2019