TS – Srdiečko pre starkú – pri príležitosti mesiaca úcty k starším

V utorok 16.10.2018 žiaci 4. ročníka ZŠ sv. Vincenta navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), kde absolvovali vzdelávací program „Ako žili naši starkí“ . Najskôr si prezreli národopisnú expozíciu a oboznámili sa s jej exponátmi.  Po krátkej prezentácii o odievaní a spôsobe života v minulosti  im pani Evka Biarincová a pani Hanka Gerecová porozprávali o svojom detstve, o školských časoch a mladosti, o živote v rodinách až o súčasnosť. Potom žiaci spoločne vyplnili pracovný list  a vyskúšali si svoju zručnosť pri česaní ovčej vlny, z ktorej si každý uplstil malé srdiečko pre mamičku alebo starkú.

Celý program, ktorý bol zameraný na múzejnú pedagogiku, sledovali budúce učiteľky – študentky 5. ročníka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so svojou vyučujúcou.

Všetci odišli z múzea spokojní.