TS – S deťmi na sedliacky dvor v Bukovine – 19.-20.9.2018

Názov podujatia :        S DEŤMI NA SEDLIACKY DVOR
Usporiadateľ:              Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :      19.9.- 20.9. 2018
Miesto konania:         Roľnícka usadlosť v Bukovine

V dňoch 19.9. a 20.9.2018  Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl dvojprogram S deťmi za KeltmiS deťmi na sedliacky dvor.

V rámci programu S deťmi na sedliacky dvor navštívili Roľnícku usadlosť v Bukovine žiaci zo ZŠ v Liptovskom Jáne  a zo ZŠ v Partizánskej Ľupči. Oboznámili sa so spôsobom života ľudí na dedine v minulosti, videli pri práci rezbára a paličkárku a mohli si tiež  vyskúšať techniku paličkovania. Na tvorivej dielni si  z textilu utkali malú podložku pod šálku či hrniec.

Foto: z archívu LMR             S deťmi na sedliacky dvor