TS – Na hrade a v podhradí – VP v LMR 25.-27.9.2019

Názov podujatia :          NA HRADE A V PODHRADÍ Vzdelávací program v múzeu
Usporiadateľ:                 Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :         pondelok  25.- 26.- 27.9. 2019           

Liptovské múzeum v Ružomberku v dňoch 25.- 27.9.2019  pripravilo pre žiakov základných škôl vzdelávací program Na hrade a v podhradí – ktorý sa z technických príčin miesto na Likave zrealizoval v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku.

Žiaci sa oboznámili s históriou hradu a rôznymi podobami života v minulosti, o tom, čo obsahovala výchova mladého rytiera,  dozvedeli sa o používaní stredovekých zbraní  s názornou ukážkou boja s mečom, tesákom a dýkou, videli pasovanie na rytiera a prijímanie dvornej dámy na kráľovskom dvore s následným interaktívnym spoluúčinkovaním detí.

Dvorné dámy ich poučili o liečiteľstve v stredoveku pomocou byliniek,  o stredovekej kuchyni, o tkaní plátna, informácie boli obohatené aj názornými ukážkami (sušené bylinky, tkanie ozdobných pásov na drevených rámikoch, pečenie posúchov). Deti sa zoznámili s likavskou čiernou paňou a povesťami o Likave.

 Nakoniec si deti mohli vyskúšať svoje zručnosti v šerme a lukostreľbe. 

Podujatia sa zúčastnili žiaci zo ZŠ v Ľubochni, ZŠ v Liskovej a zo  ZŠ Zarevúca v Ružomberku.

Podujatie sa páčilo ako žiakom , tak aj učiteľom  a všetci z názornej hodiny dejepisu odchádzali spokojní.

Foto: z archívu LMR                    Na hrade a v podhradí – LMR 25.-27.9.2019