TS – Múzeum v kufríku – v ZŠ LIpt. Ján – 5.10.2018

Názov podujatia :      MÚZEUM V KUFRÍKU     
Usporiadateľ:            Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :     5.10. 2018
Miesto konania:        ZŠ Liptovský Ján

Liptovské múzeum  v  Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravilo pre základné a stredné školy
ponuku regionálne zameraných prednášok, vzdelávacích  a kultúrno-výchovných programov,  ako aj tvorivých dielní pod spoločným názvom MÚZEUM V KUFRÍKU, ktoré sa môžu realizovať  nielen v múzeu, ale aj priamo na školách.

V piatok 5.10.2018 navštívili pracovníčky Liptovského múzea Základnú školu v Liptovskom Jáne, kde so  žiakmi  prvého až štvrtého ročníka zrealizovali rôzne aktivity.
Štvrtáci absolvovali prednášku  o Liptovskom múzeu, prváci mali vzdelávací program Šaty robia človeka, v rámci ktorého vyzdobili šaty pre papierovú bábiku. Druháci, tretiaci a štvrtáci sa dozvedeli o spracovaní ovčej vlny a na tvorivej dielni (keďže je október, mesiac úcty k starším) si pre svojich starých rodičov splstili vlnené srdiečko.

Pripravené aktivity  (1x vzdelávací program Šaty, 3x tvorivá dielňa Plstenie) – absolvovalo spolu  78 detí + 5 učiteľov. Na prednáške o múzeu sa zúčastnilo 14 detí.

Foto: z archívu LMR             Múzeum v kufríku      – ZŠ v Lipt. Jáne