TS – Múzeum deťom – 1.6.2018

Názov podujatia :      MÚZEUM DEŤOM
                                   Tvorivé dielne pri príležitosti MDD      
Usporiadateľ:            Žilinský samosprávny kraj
                                      Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :     1.6. 2018
Miesto konania:        Liptovské múzeum v Ružomberku

Pozývame Vás a  žiakov materských a základných škôl 1.6.2018 na program MÚZEUM DEŤOM spojený s tvorivou dielňou pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý pripravili pracovníci Liptovského múzea (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) .

V prípade záujmu prosíme školské skupiny, aby sa z kapacitných dôvodov a na konkrétnu hodinu objednali 2-3 dni vopred.  

Je potrebné priniesť si nožnice, lepidlo a pastelky.

Tešíme sa na Vás.