TS—MpS—Vianočný-recy-medailón-+-oblátky–videozáznam-cez-FB-LMR–7.12.2020