TS – MpS – Recy veci – papierové dekorácie – štvrtok 30.8.2018