TS – MpS – Krepové kvety + košíček z pedigu – 17.9.2018

Názov podujatia :                   KREPOVÉ KVETY + KOŠÍČEK Z PEDIGU Múzeum pre seniorov
Usporiadateľ:                         Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :                  pondelok 17.9. 2018           od 9.00 – 11.00 hod.)
Miesto konania:                     Liptovské múzeum v Ružomberku

 Pozývame Vás do Liptovského múzea (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) na ďalšie tvorivé dopoludnie, v pondelok  17.9. 2018 v obvyklom čase, t.j.  od 9:00 – 11:00 hod.

Nakoľko pedigovaniu sme už v tomto aj minulých rokoch venovali dosť času, a techniku pletenia sme  zvládli pomerne dobre,  najskôr si upletieme malý dekoračný košíček, do ktorého si vyrobíme drobné krepové kvety. Na košíček potrebujeme tenký pedig (1,5 mm), šénu (5 mm), šidlo, nádobu na vodu (misku, lavór), prípadne tí, ktorí nechcú mať pletené dno košíčka, tak aj  okrúhle preglejkové dno (Ø 5 -7 cm) s dierkami – najlepšie nepárny počet.

Na kvety nám treba : tvrdý krepový papier (používaný v kvetinárstve), lepidlo, drôtkvetové tyčinky.   Kto tieto tyčinky nemá, môže si ich vyrobiť.

Na kvetové tyčinky  použijeme hrubšiu niť ( Kordonet, Perlovka), škrob (Gustin, Majzena), a rámik alebo krabičku (napr. z bonboniery). Okrem toho je potrebné priniesť si pracovné pomôcky: nožnice, tavnú pištoľ, kliešte, disperzné lepidlo (Wurstol, Duvilax, Hercules), štetec, pravítko, ceruzku, fén drevenú špilku.

Tešíme sa na všetkých, ktorí majú čas a chuť v múzeu tvorivo stráviť pondelkové dopoludnie.

V pondelok  10.9.2018 na podujatí Kreatívne v múzeu sme  technikou Kumihimo vyrábali pletené šperky a dekoračné postavičky.

Foto: z archívu LMR                                   KvM – Viazané šperky Kumihimo – 10.9.2018