TS- Liptovské múzeum a Trojlístok 14.3.2018

V stredu 14.3.2018 dve pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) opäť navštívili Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK – kde spolu s klientkami – seniorkami a sociálnymi pracovníčkami precvičovali jemnú motoriku pri zhotovovaní veľkonočných dekorácií a vajíčok . Všetci pracovali s chuťou a elánom – najmä pri pohľade na šikovné ruky jednej z nich , ktorá v tomto roku oslávi 94 rokov.

Nakoľko mnohí z klientov tohto zariadenia sú imobilní, alebo zo zdravotného či iného dôvodu nemôžu navštíviť pravidelné kreatívne podujatia, ktoré múzeum pre seniorov organizuje každý pondelok už takmer 14 rokov, múzeum so svojimi tvorivými dielňami prichádza za nimi . Tu v ich domácom prostredí sa pravidelne s 1-2 mesačným odstupom pod vedením pracovníčok z múzea stretávajú aktívnejší klienti a ich sociálne pracovníčky pri rôznych tvorivých aktivitách.

Veríme, že dobrá spolupráca Liptovského múzea a TROJLÍSTKA bude pokračovať aj v budúcnosti.