12 Vianočné ozdoby z juty a zo špagátu -19.11.2018